menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Inrichting Wetering Oost stap verder
2009-03-20 21:15:44

Kaart: DLG - Grontmij
De Adviescommissie van de Landinrichting Noordwest Overijssel heeft uit vier varianten een globale inrichting gekozen voor de inrichting van polder Wetering Oost (ten noorden van de Lutynweg).

In grote lijnen is dit een droge bufferzone evenwijdig aan de weg Wetering Oost van 150 meter breed (ter voorkoming van muggenoverlast voor de bewoners) met hierin een fiets- en wandelpad.
De Stroïnkweg blijft bestaan, een deel van de Koningin Julianaweg en de Roerdompweg zullen echter vervallen. Rondom de Stroïnkweg wordt geprobeerd 35 ha rietcultuur te maken. Het overige deel van het gebied wordt als moeras ingericht.

Tijdens de vergadering van de Adviescommissie op vrijdag 20 maart 2009 heeft Gerrit Joustra namens Plaatselijk Nut Wetering e.o. gebruik gemaakt van het spreekrecht. Tijdens deze vergadering bleek dat de Adviescommissie voor een moeilijke keuze staat met betrekking tot de inrichting van de nieuwe natuurgebieden. Naast het Gebiedsperspectief NW Overijssel (1997) moeten ze nu ook rekening houden met Natura 2000, het ammoniak-probleem, waterberging en de niet verwachte kosten, die bijna tweemaal zoveel zijn dan gepland. De toezegging is gedaan dat de de plaatselijk belangen verenigingen worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Voor juni 2009 zal er een informatiebijeenkomst door de Landinrichtingscommissie worden gegeven aan de bevolking.

Het is de bedoeling dat in de vergadering van juni 2009 de Adviescommissie gaat beslissen over details van de inrichting zoals waterpeilen en het wel of niet doorgaan van het kunstproject 'watergoed' van kunstenaar herman de vries. Als alles verder volgens planning verloopt, dan zal in de september 2009 vergadering formeel de definitieve inrichting van Wetering Oost worden vastgesteld. De inrichting van Wetering West zal volgens de zelfde planning verlopen, maar het is niet zeker dat de inrichting van Wetering Oost en Wetering West gelijk zullen zijn.
De werkelijke inrichting van beide polders is gepland vanaf najaar 2010.

Voor meer informatie zie:
* Notitie: Keuzes inrichtingsvarianten Wetering Oost
* Website van de Landinrichtingscommissie: www.noordwestoverijssel.nl

Kaart: DLG - Grontmij