menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
‘Residence Nieuw Giethoorn’
2009-03-19 20:29:30

Tekening: website Klein Giethoorn
'Herikerberg Vastgoed' heeft aan het geplande recreatiepark tussen Wetering en Scheerwolde de naam ‘Residence Nieuw Giethoorn’ gegeven.

Met betrekking tot de wijziging van het bestemmingsplan voor het recreatiepark vindt de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag dat er te weinig onderzoek-gegevens zijn voor de aanleg van het recreatiepark Scheerwolde, inclusief de recreatieplas het Scheeremeer.
Er moet een nader onderzoek plaats vinden naar de gevolgen van de bouw en aanleg van het recreatiepark op de natuur in de directe omgeving. Dit onderzoek is nu klaar en zal binnenkort door 'Herikerberg Vastgoed' worden aangeboden aan de Raad van State.

Volgens de heer Mulder van de gemeente Steenwijkerland zal de gemeente proberen om bij de Raad van State een versnelde procedure op te starten, om de schorsing van het besluit - wijziging van het bestemmingsplan van het recreatiepark - van de Raad van State te heroverwegen. De Raad van State zal een datum bekend maken voor deze besluitvormende zitting. Dit kan echter nog wel enkele maanden tot een half jaar duren voor deze zitting werkelijk plaats kan vinden.
Naar aanleiding van het besluit van de Raad van State zal het recreatiepark 'Klein Giethoorn' worden uitgevoerd of zal het project beëindigd worden, volgens 'Herikerberg Vastgoed'.

Meer informatie over 'Residence Nieuw Giethoorn', klik op de website van het recreatiepark: www.nieuwgiethoorn.nl

Bron: Foto Villa en onderstaande plankaart: 'Residence Nieuw Giethoorn'

Plankaart: website Klein Giethoorn