menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Waarnemingen rode Amerikaanse rivierkreeft 
2024-05-02

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn enorm ge├»nteresseerd in waarnemingen van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Deze exotische soort is een opvallende aanwezigheid in verschillende waterrijke gebieden over de hele wereld. In Nederland is dit een zogenaamde invasieve soort die niet in onze natuur thuishoort en inheemse soorten verdringt.  

Door het verzamelen van observaties krijgen natuurorganisaties beter inzicht in hun verspreiding en invloed op het ecosysteem in Nederland en specifiek in de omgeving van De Weerribben en De Wieden. Afhankelijk van de aanwezigheid van de rivierkreeft, worden 'Rode Amerikaanse rivierkreeft maatregelen' uitgewerkt om de populatie te beheersen en verspreiding waar mogelijk te voorkomen.

Waarnemingen
Uw bijdrage aan het waarnemen en rapporteren van deze rivierkreeften is belangrijk voor het behoud en beheer van de natuur, waterwegen en het behoud van inheemse soorten.
Heeft u een rode Amerikaanse rivierkreeft gespot?
Stuur dan een foto met locatie naar boswachter ecologie Merijn Kuiper via noordwestoverijssel@staatsbosbeheer.nl.

Bron: Staatsbosbeheer

Foto rechtsboven - Rode Amerikaanse rivierkreeft -  (c) Staatsbosbeheer (c) Foto - Rode Amerikaanse rivierkreeft, Saxifraga - R Zwerver