menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Groot onderhoud Steenwijkerland
2024-02-01

In 2023 werd er door de gemeente Steenwijkerland groot onderhoud uitgevoerd aan wegen, fietspaden, riolering, beschoeiing, kunstwerken, speeltoestellen en op meerdere locaties gebaggerd. De geplande werkzaamheden worden in 2024 afgerond.

Groot onderhoud Wetering en omgeving
Er zijn nog steeds werkzaamheden bezig bij twee kunstwerken bij Wetering. Het betreffen de nieuwe bruggen bij het gemaal op zowel Wetering Oost, als op Wetering West.
- De nieuwe brug bij het gemaal bij Wetering Oost zal 2 februari 2024 officieel in gebruik worden genomen.
- De nieuwe brug bij Wetering West zal eind februari klaar zijn.

- In de planning staat verder nog voor Wetering Oost en een deel van Wetering West werkzaamheden aan de riolering.
- Bij Muggenbeet en een klein stukje bij de Rietweg in Nederland zullen er aan de weg onderhoudswerkzaamheden plaats vinden.
- Bij het fietspad het Kooibomenpad tussen Nederland en Kalenberg is eind 2023 een nieuwe fietsbrug met aanlegsteigers geplaatst.

Naast het groot onderhoud worden er ook kleine onderhouds werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd. Dit staat niet op de kaart.
Voor de totale kaart van de groot onderhoud werkzaamheden gepland in 2023 in de gemeente Steenwijkerland, klik hier

Bron: gemeente Steenwijkerland


Nieuwe fietsbrug met aanlegsteigers bij Kooibomenpad


Groot onderhoud gemeente Steenwijkerland in Wetering en omgeving