menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
(Her)opening natuurherstel werkzaamheden Wetering
2024-01-25

Onder grote belangstelling van buurtgenoten, belangstellenden en betrokken beroepskrachten zijn de natuurherstel werkzaamheden (door)gestart voor de deelgebieden Kooi van Pen en Noordmanen bij Wetering.

Iedereen werd ontvangen bij het gronddepot aan de Rietweg tussen het buurtschap Nederland en Wetering. Vandaar vertrok de grote groep in twee delen voor een rondwandeling door het projectgebied ten noorden van de Rietweg. Boswachters Egbert Beens en Merijn Kuiper van Staatsbosbeheer gaven uitleg welke maatregelen er genomen zullen worden om de biodiversiteit in dit gebied te verbeteren.

Onderweg mochten de gasten pas gemaaide bossen ruigte uit een nat perceel halen en werd er gedemonstreerd hoe riet tegenwoordig gemaaid wordt.
Tot slot eindigde de rondleiding op de locatie waar de markering van de (door)start werkzaamheden plaats ging vinden.

Vroeger en nu
Roelof Muis, de oudste inwoner van Wetering, legde uit hoe men vroeger dit gebied heeft uitgeveend en hoe het landschap keer op keer weer veranderde van veengebied, naar trekgaten, naar rietlanden en ten slotte tot bos.
Het vervenen werd vroeger gedaan met een baggerbeugel met lange stok. De veenbagger werd zo boven water gehaald en later verwerkt tot turf.
Samen met gedeputeerde Maurits von Martels van de provincie Overijssel demonstreerden zij hoe de veenbagger met de baggerbeugel werd gewonnen.
Melle Linnemans, vertegenwoordigde de jongste generatie die in Wetering woont. Hij liet vakkundig zien hoe tegenwoordig de veenbagger met een kraan wordt gewonnen.

Gedeputeerde Maurits von Martels legde uit dat hij vanuit de provincie Overijssel de opdrachtgever is van het grote project dat nu weer is opgestart om de moerasbossen voor een groot deel te verwijderen en om te vormen naar trekgaten, zoals ze er voorheen (75 jaar geleden) ook lagen. Op die manier ontstaat er in de toekomst een afwisselend open landschap waar de CO2 veel beter in vastgelegd wordt en de biodiversiteit in de streek sterk verbeterd zal worden. Aannemer Oosterhuis uit Nijeveen zal de werkzaamheden uit gaan voeren.

Meer informatie, klik hier

Vergroting beeldimpressie toekomstige 'Deelgebied Kooi van Pen in vogelvlucht', klik hier
Vergroting beeldimpressie toekomstige 'Deelgebied Noordmanen in vogelvlucht', klik hier