menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Update: Rioolvervanging Wetering
2023-07-26

De huidige riolering op Wetering Oost en gedeeltelijk bij Wetering West is verzakt en aan vervanging toe. Dit komt grotendeels door de venige slappe ondergrond. De gemeente Steenwijkerland gaat daarom het huidige rioleringssysteem vervangen door drukriolering, omdat dit systeem minder gevoelig is voor verzakking.

Geen plek rioolgemaaltjes
De huidige riolering ligt samen met de vele kabels en leidingen in de (smalle) berm aan de zijde van de percelen. Daardoor is hier nagenoeg geen plek voor rioolgemaaltjes, zodat deze op particuliere percelen geplaatst moeten worden. Aan de andere zijde van de weg is geen optie omdat de weg ook een waterkering is. Om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren, heeft de gemeente toestemming nodig van de eigenaar. Dit willen zij graag goed regelen. Ze willen de werkzaamheden daarom graag vooraf persoonlijk met de aanwonenden bespreken. In dit gesprek kunnen zij vragen stellen en neemt de projectleider de 'zakelijk recht overeenkomst' met hen door.

Keukentafelgesprekken
In maart is nogmaals verzocht de contactgegevens door te geven voor de keukentafelgesprekken.
Heeft u (als aanwonende) dit nog niet gedaan? Dan graag alsnog uw contactgegevens (telefoon + e-mail) delen met Henry Snoeijer van Buro Noord. Er zal een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk geprek met hem, bij voorkeur bij u thuis aan de keukentafel.
Inmiddels is ruim 80% van alle adressen bezocht en is de verwachting dat er snel na de vakantieperiode dit afgerond kan worden.

Planning en uitvoering rioolvervanging
Er zijn plannen om twee bruggen in Wetering Oost en Wetering West te gaan vervangen. Om de overlast voor de omgeving te beperken worden deze bruggen eerst vervangen en wordt pas daarna met de rioolvervanging gestart.
De uitkomst van de keukentafelgesprekken is nodig om in september/oktober het project verder voor te kunnen bereiden en aan te besteden. Daarna kan de aannemer het project voorbereiden, materialen bestellen etc.
De verwachting is dat dan in het voorjaar 2024 gestart kan worden met de uitvoering, als alle benodigde vergunningen binnen zijn. Voor de start van de uitvoering krijgen de aanwonenden uiteraard een brief van de gemeente met nadere informatie.

Meer informatie
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
- Sebastiaan Top (projectleider Civiel) via telefoonnummer 14-0521, e-mail: sebastiaan.top@steenwijkerland.nl
of
- Henry Snoeijer, Buro Noord, telefoonnummer 06-2568 3733, e-mail: henry.snoeijer@buronoord.nl

Bron: gemeente Steenwijkerland

Meer informatie op deze website, klik hier