menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene ledenvergadering 2023 
2023-03-13

Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseerde op maandagavond 13 maart 2023 een algemene ledenvergadering.
De vergadering werd gehouden in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).

Agenda
Na de normale huishoudelijke agendapunten waren er na de pauze twee presentaties:
- Presentatie Ruben Nijlant (prov. Overijssel) over 'De ontwikkelingen rond Kooibomenpad en Noordmanen'.
- Presentatie Robbert Vlagsma (energiecoach van Duurzaam Steenwijkerland) over 'Energiebesparing'.

Ontvangen vergaderstukken:
- Uitnodiging en agenda ledenvergadering 13 maart 2023, klik hier
- Notulen jaarvergadering 10 oktober 2022, klik hier
- Jaarverslag 2022 Bestuur Plaatselijk Nut Wetering e.o., klik hier
- Jaarverslag 2022 Redactiecommissie, klik hier
- Voor de concept versie - Notulen jaarvergadering 13 maart 2023, klik hier
Impressie:

Toelichting Ruben Nijlant (prov. Overijssel) en Cleo Hubers (gebiedsmanager Staatsbosbeheer) over de geplande nieuwe inrichting van het gebied Noordmanen.
Het PIP (Provinciaal In richtings Plan) ligt momenteel ter inzage en iedereen die belanghebbend is kan nog in beroep gaan (nieuwe wet)


Presentatie van Robert Vlagsma over het besparen van energie.
Hij gaf veel nuttige tips hierover. Wie advies wil over het besparen van energie, zie ook www.duurzaamsteenwijkerland.nl


In de rondvraag gaf Klaas de Lange (Zuivelboerderij De Weerribben) een toelichting over de pilot Baarlingerpolder.
Meer informatie, klik hier.