menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwjaarsreceptie  
2022-12-11

Aankondiging
Namens het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. willen we u graag uitnodigen om op op 7 januari om 17.00 uur elkaar de hand te schudden bij Restaurant Geertien en ook om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.

Namens het bestuur,
Tineke Ploer


 
Nieuwjaarsreceptie 2020 - Plaatselijk Nut Wetering e.o.