menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene ledenvergadering 2020  
2019-12-27

Aankondiging
Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseert op maandagavond 9 maart 2020 een algemene ledenvergadering.
De vergadering wordt gehouden in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).

Agenda
Na de normale huishoudelijke agendapunten zullen na de pauze twee presentaties worden gegeven:
- Jan Hanskamp over de stand van zaken bij Stichting Weerribben-Wieden
- Klaas de Lange over Weerribben Zuivel

Ontvangen vergaderstukken:
- Uitnodiging en agenda ledenvergadering 9 maart 2020
- Concept - Notulen jaarvergadering 18 maart 2019
- Concept - Jaarverslag 2019 Redactiecommissie

Voor een impressie van de algemene ledenvergadering 2019, klik hier