menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwjaarsborrel 2020  
2020-01-11

Aankondiging
Namens het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. willen we u graag uitnodigen om op op 11 januari om 17.00 uur elkaar de hand te schudden bij Restaurant Geertien en ook om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.

Namens het bestuur,
Tineke Ploer

 

 

Update:
Veel buurtbewoners kwamen naar de Nieuwjaarsborrel om te proosten op het nieuwe jaar.