menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Omschrijving

Wetering en omstreken bestaat uit de volgende woningen:
  • Wetering Oost 2 t/m 78 (even); Wetering West 1 t/m 105 (oneven);
  • Muggenbeet 1 t/m 12 (even en oneven);
  • Veldhuisweg 2 t/m 14 (even en oneven); Rietweg 1;
  • Oeverweg 1 t/m 8 (even en oneven); Kikkerij 1;
  • Steenwijkerdiep 12 t/m 15a (even en oneven) 
In totaal wonen hier 302 personen, waarvan 270 18 jaar en ouder zijn per 4 augustus 2007. 

In de uitgebreide omschrijving van Nederland, Muggenbeet, Wetering en de driehoek Steenwijkerdiep Zuid, Oeverweg en Giethoornse meer blijkt dat dit gebied een geschiedenis heeft van vervening in een omgeving met water en riet. Na het vervenen en door de slechte economische omstandigheden liep het aantal inwoners met ongeveer 80% drastisch terug. Het gebied heeft nu grote natuurwaarden en bestaat uit landbouwpolders, rietlanden en moerasbossen met veel vaarwegen.

De buurtschappen laten zich omschrijven als lintbebouwing langs het water. Alle woningen zijn tegenwoordig bereikbaar met de auto. Er zijn enkele landbouwbedrijven en veehouderijen, aannemers en een botenbouwer. Als bijverdienste wordt door een enkeling nog riet gesneden.

Het gebied is geliefd bij toeristen en recreanten. Daardoor zijn er vier campings, twee restaurants, een hotel en een watersportcentrum.
Wetering heeft een kerk (vrijgemaakt gereformeerd) en een groot gemaal om het waterniveau in de landbouwpolders op peil te houden. Voor de recreatie zijn informatiepanelen van Staatsbosbeheer, een vogelobservatiehut, een parkeerplaats bij de Scheerebrug, informatieprikbord, vissteiger en kanohelling.

Er is een fietspad van Nederland naar Kalenberg (Kooibomenpad) en hierop aansluitend een fietspad van Kalenberg naar Wetering langs de Heuvengracht (Heuvenpad). De Oeverweg eindigt aan de zuidzijde in een fietspad welke langs de Thijssengracht aansluit op de Kooiweg. Watersporters kunnen afmeren bij diverse aanlegplaatsen. Fietsers en wandelaars kunnen rusten bij diverse banken en picknickplaatsen.