menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwjaarsborrel 2019
2018-12-12 23:00:00

Aankondiging
Namens het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o. willen we u graag uitnodigen om op op 12 januari om 17.00 uur elkaar de hand te schudden bij ‘Restaurant Geertien’ en ook om elkaar een goed Nieuwjaar toe te wensen.

Namens het bestuur, 
Tineke Ploer