menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Planning aanleg glasvezel herzien
2018-11-08 21:23:28
 
Update: aanleg glasvezel in Kop van Overijssel
Eind 2017 is de glasvezelcampagne afgerond in de gemeente Steenwijkerland. In mei 2018 ging de schop in de grond en werd er gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in onze regio. De aanleg van glasvezel in het buitengebied is echter complex, omdat veel delen van Kop van Overijssel gekenmerkt worden door vele waterwegen en -keringen. Om de aanleg te realiseren moeten waterwegen en -keringen worden doorkruist of alternatieve routes worden aangelegd. In overleg met het waterschap en de aannemer is overlegd hoe dit het beste kan gebeuren. 

Planning herzien

Om zoveel mogelijk werkzaamheden te kunnen continueren, heeft de aannemer de planning in zijn geheel herzien. Bepaalde gebieden zijn naar voren gehaald en andere gebieden zijn juist wat naar achter geschoven. Hieronder de aangepaste planning voor onze regio. Voor de planning van het hele gebied, klik hier
Deze planning is ge-update op 7 november 2018 en onder voorbehoud.

 

Herziene indeling gebieden
 
Binnenkort ontvangen alle inwoners uit het buitengebied van Kop van Overijssel een brief waarin zij worden geinformeerd over de stand van zaken en de aangepaste planning.
Team Glasvezel buitenaf doet samen met de aannemer hun uiterste best, het hele buitengebied van Kop van Overijssel eind 2019 te voorzien van glasvezel.

Bron: Team Glasvezel buitenaf