menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Even voorstellen: Stichting Weerribben-Wieden
2018-10-21 23:00:00

 
‘Samen werken aan bruisende leef- en beleefregio’
We timmeren al een poosje aan de weg als Stichting Weerribben-Wieden en tóch blijven we nog teveel onder de radar. Dat is misplaatste bescheidenheid. Want een club met zo’n ambitieuze missie – het verbinden van ecologie, economie en leefbaarheid in dit unieke stukje Nederland - mag zichzelf wel wat luider laten horen.


Verrassende teamspelers
Hoog tijd voor een voorstelrondje van acht verrassende teamgenoten: Ondernemersplatform Steenwijkerland, Plaatselijke Belangen, LTO Noord afdeling Steenwijkerland, KopTop, de gemeente Steenwijkerland, Koninklijke Horeca Nederland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Misschien geen voor de hand liggende gebiedspartners. Toch vormen juist zij een sterk publiek privaat partnership met een groot gemeenschappelijk belang: een bruisende leef- en beleefregio maken van het gebied Weerribben-Wieden (lees: grondgebied Steenwijkerland, met in het hart het Nationaal Park). En daar willen we samen de schouders onder zetten.
 
In de frontlinie
Alleen al die veelzijdige achterban van stakeholders maakt de Stichting Weerribben-Wieden tot een opvallende veldspeler. Natuurbeheerders, ondernemers en burgers staan samen in de frontlinie voor het behoud en de ontwikkeling van een florissant gebied waar mensen van de natuur genieten, maar ook hun boterham kunnen verdienen, naar school gaan, wonen, leven.
 
Zichtbaar zijn
Nu weten we (weer) waar we vandaan komen. Belangrijker nog: waar willen we naar toe met z’n allen? Om successen te boeken is het zaak dat we zichtbaar zijn. Bij de entrees van veel kernen zijn al nieuwe komborden te zien, een herkenbare introductie van de naam én het gebied Weerribben-Wieden. Ook wapperen op steeds meer plekken – bij bedrijven, maar ook in dorpskernen - vlaggen van Weerribben-Wieden in top. Belangstelling? De vlaggen zijn in verschillende maten te bestellen via www.marketingoost.nl

Tien met een griffel
Met een beetje borstklopperij op z’n tijd is niets mis. We pronken graag met ons Europees diploma dat eens per vijf jaar door de Raad van Europa wordt afgegeven. In 2019 weten we of we ons speciale keurmerk mogen behouden. Daarmee geniet Nationaal Park Weerribben-Wieden al 25 jaar een eervolle status (én een zeer exclusieve, met slechts drie andere natuurgebieden in Nederland) voor “excellent natuurbeheer”. Zeg maar rustig een tien met een griffel.

Toerisme Top
Meer nieuws? Op 10 oktober vond in Deventer de eerste Toerisme Top van Nederland plaats. Een brainstorm van overheid, bedrijfsleven en toeristische organisaties. Het idee: samenwerken aan kansen en uitdagingen voor “bestemming Nederland” in 2030. Met een gezamenlijk plan van aanpak kunnen zoveel mogelijk regio’s profiteren van het groeiend (internationaal) toerisme.

Wordt vervolgd........
Goed dat we zijn bijgepraat. Laten we onze kennismaking hernieuwen. Verdiepen. Want we hebben veel moois te melden. Dat gebeurt natuurlijk al maandelijks, in de bestuursvergadering van onze stichting, maar voortaan houden we u ook op deze plek graag op de hoogte van wat er speelt in “de wereld van Weerribben-Wieden”. Wordt vervolgd!