menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2018-08-14 20:56:06

 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. Ook het Plaatselijk Nut Wetering e.o. moet voldoen aan deze wetgeving.

Bewust en zorgvuldig
Plaatselijk Nut Wetering e.o. wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van leden en deelnemers aan onze activiteiten. Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder heeft het niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om hoe wij met die gegevens om gaan.

Persoonsgegevens
Specifiek voor het Plaatselijk Nut Wetering e.o. gaat het dan bijvoorbeeld over het bijhouden van de ledenadministratie, het verwerken van lidmaatschapsfacturen en kwitanties, het bijhouden van de administratie voor het verenigingsblad Waeterproat en digitale nieuwsbrief, het versturen van een email aan deelnemers van een activiteit, het maken van foto’s voor op de website en nieuwsbrieven en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Het bestuur heeft een concept-versie 'Privacy Reglement' gemaakt die bij de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld kan worden.
Wilt u meer weten, lees dan het volledige 'Concept-Privacy Reglement'.