menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Pilot bij nieuwe petgaten Wetering
2018-07-01 19:57:24

In het najaar van 2018 start Staatsbosbeheer een pilot met het graven van petgaten bij Wetering. De langgerekte stroken water (zogenoemde petgaten of weeren) zijn in de loop der jaren dichtgegroeid en begroeid met bos. Het graven van nieuwe petgaten is één van de maatregelen om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot.

Herstellen van natuur

In het verleden werd in Noordwest Overijssel veen uitgebaggerd en te drogen gelegd naast de petgaten op zogenoemde ribben of legakkers. Hierdoor ontstonden langgerekte plassen met water, de petgaten ook wel 'weeren'genoemd. Veel van deze petgaten zijn inmiddels volledig dichtgegroeid en begroeid met bosopslag. Om de natuur die hoort bij het systeem van petgaten en ribben te herstellen wordt in de komende 15 jaren circa 270 hectare aan petgaten open gegraven in De Weerribben. Een flinke klus, waar Staatsbosbeheer zich met een pilot goed op voorbereidt.

Pilot ten noorden van polder Wetering-West
Met de pilot wil Staatsbosbeheer een nieuw idee testen voor het graven van de petgaten en het afvoeren en opslaan van het materiaal. Ook onderzoeken en ontwikkelen we de gebruiksmogelijkheden van het uitkomende materiaal. Ten noorden van polder Wetering-West ligt een representatief gebied van circa 1 hectare waar we 10 petgaten graven. In totaal neemt deze pilot vier weken in beslag.

Hoe gaan we te werk?
Als eerste wordt de huidige bosopslag gekapt en afgevoerd. Daarna worden de petgaten gegraven met een oppervlakte variërend van 60 m2 tot 2.700 m2. De gaten worden niet dieper dan de bestaande zandlaag op 1 à 2 meter onder het huidige maaiveld, waarbij het bestaande patroon van petgaten en ribben wordt behouden of waar nodig wordt hersteld. Enkele petgaten worden drooggepompt en andere worden vanaf een drijvend ponton uitgegraven. Zo onderzoeken we of er een verschil is in de gebruikswaarde van het droge en het natte materiaal. De grond wordt vervolgens via een drijvende transportband afgevoerd naar een overslagplaats. Vanaf daar wordt het afgevoerd over een kade van het waterschap naar het gronddepot aan de Rietweg tussen Wetering en Nederland. In totaal zijn er ongeveer 1.000 transportbewegingen vanaf de overslaglocatie naar het depot en vice versa.

Voor de uit te voeren maatregelen vraagt Staatsbosbeheer een omgevingsvergunning aan bij de gemeente Steenwijkerland en waterschap Drents Overijsselse Delta.
Hebt u vragen over de werkzaamheden, neemt u dan gerust contact op met projectleider Ruben Achter de Molen via r.achterdemolen@staatsbosbeheer.nl.

Bron: Staatsbosbeheer