menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Druk bezochte algemene ledenvergadering 2018
2018-02-28 14:14:48

Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseerde op maandagavond 12 maart 2018 een algemene ledenvergadering in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet, waarbij veel bewoners aanwezig waren.

Naast de normale agendapunten, was er speciale aandacht voor de bestuursverkiezing, waarbij penningmeester Pieterke Pot aftredend was en is opgevolgd door Annelies Mulder-Muis.
Voorzitter Tineke Ploer bedankte verder speciaal de Glasvezel werkgroep met een kleine attentie. Dit voor hun inzet afgelopen jaren en voor het mooie resultaat dat er glasvezel aan gelegd kan worden in onze streek.

Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben
Voorzitter Broer Blauwbroek van de Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben gaf een interessante inleiding over de coöperatie. Zij willen het gebruik van fossiele energiebronnen terugdringen en de zelfvoorziening op het gebied van duurzame energie in onze regio vergroten.
Door de coöperatie zijn op 24 janari 2018 zonnepanelen op twee locaties geplaatst, waarbij de energie bestemd is voor 42 huishoudens in Dwarsgracht en Giethoorn.
Vanuit de aanwezigen waren veel vragen over (on)moghelijkheden) van het plaatsen en de resultaten van zonnepanelen. Er zijn mogelijkheden om ook vanuit Wetering en omstreken zich aan te sluiten bij de coöperatie.
Meer informatie hierover, zie: www.dewieden-weerribben.nl

Het land van de grote vuurvlinder
De presentatie van historische foto’s van Wetering e.o. door Jan Bakker uit Scheerwolde die op de agenda stond  kon helaas niet doorgaan.
Hiervoor in de plaats heeft het bestuur natuurfotograaf Philip Friskorn (Skylark productions) bereid gevonden om een korte lezing te geven over zijn boek: ”Het land van de grote vuurvlinder”.
Hierbij heeft hij prachtige beelden laten zien van onze woonomgeving, waar ook de zeldzame grote vuurvlinder leeft. Vanuit de zaal werd ademloos toegekeken naar de prachtige beelden, die heel herkenbaar waren, maar toch heel bijzonder waren vastgelegd. 

Voor de concept-notulen van deze vergadering, klik hier

De volgende vergaderstukken zijn vastgesteld:
- Uitnodiging en agenda 
- Notulen algemene ledenvergadering 2017
- Jaarverslag bestuur 2017
- Jaarverslag redactiecommissie 2017