menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
 Concept Omgevingsplan voor het buitengebied klaar
2017-06-25 10:28:33

Het Omgevingsplan Buitengebied ligt de komende weken voor iedereen ter inzage. Het plan komt in de plaats van het bestemmingsplan en de beheersverordening die nu voor het buitengebied gelden.
Wethouder Wim Brus: ‘Het plan dat er nu ligt, is tot stand gekomen met input van bewoners en ondernemers in het buitengebied. Het is een ontwerp. We vragen iedereen om erop te reageren. Herkennen we ons in het plan? Ontbreekt er nog iets?
Binnenkort organiseren we drie informatiebijeenkomsten in het buitengebied om het plan toe te lichten. Vragen, meningen reacties zijn welkom.’

Wel/niet bouwen
In het Omgevingsplan Buitengebied staat onder andere waar in het buitengebied wel en waar niet gebouwd mag worden. Ook wordt beschreven welke ontwikkelruimte er is in relatie tot de landelijke kwaliteit van het gebied. Wethouder Wim Brus: ‘In het plan hebben we ons gericht op drie uitgangspunten: we willen het eenvoudiger maken om vrijkomende (agrarische) bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken, we willen in het omgevingsplan ook de welstandregels opnemen én we willen ontwikkelruimte bieden aan agrarische ondernemers.’
 
Informatiebijeenkomsten
De gemeente organiseert drie informatiebijeenkomsten over het Omgevingsplan Buitengebied. Deze zijn op:
  • Dinsdag 27 juni 2017 in streekcentrum De Wielewaal in Scheerwolde
  • Dinsdag 4 juli 2017 in dorpshuis Sint Janskamp in Sint Jansklooster
  • Donderdag 6 juli 2017 in MFC Dalzicht in Oldemarkt
Alle avonden beginnen om 19.00 uur.
 
Het Omgevingsplan Buitengebied ligt ter inzage
Het Omgevingsplan Buitengebied én de beleidsnotitie (die de basis voor het omgevingsplan) liggen van 23 juni t/m 3 augustus 2017 ter inzage. Iedereen kan erop reageren.
Meer informatie daarover is te vinden op www.steenwijkerland.nl/omgevingsplan
 
Welk gebied in onze streek
In het plan worden in onze streek de bestemmingen omschreven van Muggenbeet, Nederland, Oeverweg en omgeving, voorzover er niet een recente bestemmingsplan voor een perceel is vastgesteld. Voor Wetering is in april 2017 een 'Beheersverordening Wetering' vastgesteld, voor meer informatie hierover, klik hier.
 
Bron: gemeente Steenwijkerland