menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Gemaal Wetering
 
Het gemaal Wetering is één van de vier gemalen dat is gebouwd bij de aanleg van de ontginningspolders in Noordwest Overijssel.
1963 - Jaap Ruiter, eerste machinist gemaal Wetering
 
Het gebouw is gebouwd in 1941 door waterschap Vollenhove. De eerste machinist van het gemaal in Wetering was Jaap Ruiter. Hij heeft miloenen liters water in twintig jaar tijd uit de moerassen in Wetering West en Wetering Oost gepompd, zodat deze gebieden na droog legging ontgonnen konden worden tot landbouwpolders. Hij woonde tot zijn penioenering in 1963 naast het gemaal in de machinistenwoning. Na de ontginningen van de moerassen werden vervolgens de waterpeilen in de nieuwe landbouwpolders van Wetering Oost én West door het gemaal op peil gehouden.
 
Pompen
Het gaat om een gemaal met drie electronisch aangevoerde pompen met een capaciteit van 225 m3/minuut. Twee van de drie pompen van het gemaal zijn gereviseerd in 1998, ook zijn toen de beide motoren vernieuwd. Eén van de drie pompen is in de oorspronkelijk staat gebleven en kon met de originele materialen worden gebruikt.
 
Opstelling bemalinginstallatie
Het gemaal Wetering heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde. Dit blijkt uit de opstelling van de bemalinginstallatie. Het water wordt namelijk van twee kanten (zowel Wetering Oost als Wetering West) aangezogen en onder 45 graden geloosd op de boezem in de Wetering. Het te veel aan water vanuit waterbergingsgebied in Wetering West en omliggende terreinen wordt via de toevoervaart in Wetering West aangezogen met een buis onder de Wetering door. Via het gemaal wordt dit aangezogen water weer in de Wetering geloosd.
 
Zandstenen ornamenten
Het gebouw heeft verder bijzondere bouwkundige kenmerken, zoals de zandstenen ornamenten ‘visjes’ en ‘een wapensteen’ van het voormalig waterschap Vollenhove.
In 2003 heeft de buitenkant van het gebouw een grote restauratie ondergaan, waarbij deze bijzondere kenmerken behouden zijn.
 
Bron: 100 jaar leven en wonen in Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij
 
Meer informatie over de eerste machinist van het gemaal, klik hier
 
1979 - Gemaal Wetering Oost
2012 - Gemaal Wetering Oost