menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Informatieavond - Moet Laagvliegen Hoger?
2017-04-02 23:00:00

 

Lelystad Airport, uitbreiding, hoog vliegen en laag vliegen, het is een onderwerp wat de gemoederen behoorlijk bezighoudt momenteel.
Daarom organiseert fractie BuitenGewoon Leefbaar Steenwijkerland op maandag 3 april a.s. een informatieavond voor inwoners en belangstellenden, uit heel Steenwijkerland.

Hoe hoog of hoe laag, mag er nu eigenlijk gevlogen worden. “De leefbaarheid in de kernen moet gewaarborgd blijven”, zegt Ina Haveman, van BGL. Op deze avond kan misschien wat meer duidelijkheid verschaft worden op de de vele vragen die er zijn, zoals bijvoorbeeld:

  • hoe is het traject tot stand gekomen
  • wie hebben dit bepaald
  • zijn alle rechtstreeks betrokkenen meegenomen in dit traject
  • wat betekent het eigenlijk voor onze gemeente, voor de inwoners, voor ons natuurgebied, het woongenot, de geluidsoverlast 
  • wie neemt er de besluiten in dit verhaal
  • wat is de rol van de provincie geweest

Wat hangt ons boven het hoofd? Een onderwerp met heel veel vragen.

Actiegroep Overijssel Hoog
De heer Liesker van de actiegroep Overijssel Hoog is bereid gevonden om meer te vertellen over dit onderwerp.
Het luchtruim boven Overijssel is complex. De lucht is eigenlijk “verdeeld ” in drie luchtlagen. Eén voor de grote vliegtuigen, één voor de luchtmacht en één voor Lelystad Airport.
Een geleidelijke daling door deze drie luchtruimtes betekent dat er contact moet zijn tussen drie verkeerstorens tijdens één daling.

Bent u ook geïnteresseerd in dit onderwerp, dan bent u van harte welkom op de informatieavond op maandag 3 april, in De Ploats in Blokzijl.
De avond is van 20.00-21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 met een kopje koffie en een stukje Blokzijler brok, de toegang is gratis.

Update:
De bijeenkomst op 3 april was druk bezocht in Blokzijl. De heer Liesker gaf een duidelijk beeld over de stand van zaken m.b.t. de plannen in ons luchtruim in het kader van Lelystad Airport.
Meer informatie is te vinden op de website: hoogoverijssel.nl

Hier is ook de mogelijkheid om de petitie te tekenen:
Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger!