menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwe test waterinlaten Wetering
2017-02-04 19:34:28
 
Op 13 februari om 09.00 uur gaat het waterschap in een tijdsperiode van ca. 48 uur gecontroleerd water inlaten in de waterberging bij Wetering Oost.
Op 15 februari om 09.00 uur wordt dit ook gedaan in de waterberging bij Wetering West.
Het water blijft ongeveer vijf dagen in de berging staan, zodat het waterschap goed kan controleren of er nergens water lekt en of de oevers en bodem vlak achter de inlaat voldoende zijn beschermd. Daarna loopt het water in ongeveer 14 dagen het gebied uit en wordt het door gemaal Wetering weer op de boezem gepompt.

Waarom?
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in Wetering Oost en West, in combinatie met natuurontwikkeling, een tweetal waterbergingsgebieden aangelegd. In 2015 is er een test uitgevoerd op het functioneren van de waterberging in Wetering West. Hieruit bleek dat de oever en de bodem achter de inlaat van de waterberging niet bestand was tegen een grote hoeveelheid water en is de test gestaakt. De aannemer heeft de oever en bodem vlak achter beide inlaten daarom extra beschermd. Nu deze werkzaamheden zijn uitgevoerd gaan we nogmaals testen of de waterbergingen voldoen. 
 
Stroming
Door het vollopen van de waterberging kan de stroming in de Wetering tijdelijk toenemen. Het wateschap vraagt aan de bewoners om er voor te zorgen dat er geen losse boten en andere voorwerpen  in de Wetering liggen, die eventueel door de stroming meegenomen kunnen worden. Er wordt van uitgegaan dat de bewoners verder geen overlast ondervingen. De bewoners worden met een huis-aan-huis bericht ge├»nformeerd door het waterschap.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met het waterschap: telefoonnummer (088-2331200).

Bron: Miranda Borst, Gebiedsbeheerder Noordwest Overijssel
Waterschap Drents Overijsselse Delta
 
Voor een impressie van de test in 2015, klik hier
 
Test 2015 - Kantelstuw Wetering West