menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Kantelstuwen en kwelsloot


De kantelstuwen die geplaatst zijn bij de waterbergingsgebieden Wetering Oost en -West functioneren volgens het waterschap goed, alleen de opvang achter de stuwen moet nog worden aangepast. De test bij Wetering West in februari heeft aangetoond dat de huidige inrichting van de inlaat niet voldoet. De aannemer streeft er naar om dat dit jaar nog te regelen. Als alles is aangepast zullen beide inlaten nog een keer worden getest.

Waterberging mogelijk
Wanneer het noodzakelijk is kan de waterberging, met een aangepast regiem, momenteel wel worden ingezet. Het waterschap zal dan het water echter wel langzamer het gebied in laten stromen om schade te voorkomen.

Kwelsloten
Het talud van de kwelsloten bij de bufferzones in Wetering West en - Oost en de schouwpaden worden regelmatig gemaaid met aangepast materieel om spoorvorming zoveel mogelijk te voorkomen. De kwelsloot wordt minimaal 1 x per jaar gemaaid met een rupskraan. 
Het onderhoudspad heeft echter momenteel weinig draagkracht. Het waterschap zal de komende periode investeren in het verbeteren van de draagkracht en hoopt op termijn zo een goede zode te krijgen, zodat het onderhoud wat makkelijker uitgevoerd kan worden.

Meer informatie over beheerafspraken in de waterbergings/nieuwe natuurgebieden, klik hier 

Bron: Inez Hamel, Waterschap Reest en Wieden


Kantelstuw Wetering Oost