menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Ontwikkeling aanleg breedband/glasvezel
2015-10-08 11:11:08

 
Op 6 oktober is er door de gemeente weer een informatie-avond verzorgd voor de plaatselijke werkgroepen (en bevolking) over de stand van zaken met betrekking tot de mogelijke aanleg van breedband/glasvezel in het buitengebied van Steenwijkerland (waaronder Wetering e.o.).
 

Keuze gemeente
Hierin kwam naar voren dat de gemeente in principe heeft gekozen voor de aanleg van glasvezel in het gehele buitengebied in één keer voor dezelfde basisprijs per adres. Alleen hiermee kan namelijk voldoende deelname worden gerealiseerd (minimaal 2000 aansluitingen) om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen en de kosten te minimaliseren. Hiervoor is dan wel een minimale deelname nodig van circa 60% van de totaal hiervoor in aanmerking komende adressen (circa 3000 met alleen oude koperen telefoonkabel). Is er in een deelgebied (bv Wetering e.o.) echter een te klein  deelnemerspercentage dan is de kans dat dit deelgebied wordt uitgesloten van aanleg. Ieders deelname is dus van groot belang.
 
Businesscase
De gemeente gaat nu samen met de firma Glasvezelgemeente op korte termijn een zogenaamde businesscase opstellen, waarmee de maximale kosten per (deelnemend) adres zullen worden bepaald. Op basis hiervan zullen alle mogelijke deelnemers in het buitengebied worden benaderd om deel te nemen aan het project. De mogelijkheid om de kosten te betalen zal waarschijnlijk per adres een keuze zijn tussen een betaling in één keer of een langdurige/permanente opslag op het maand-abonnement. Hoe meer deelnemers hoe lager de kosten per adres.
 
Waarom glasvezel
Via een glasvezelaansluiting zullen alle (snelheids)problemen met internet/tv tot het verleden gaan behoren en blijft een goede en snelle toegang tot de digitale wereld gegarandeerd. Het is daarom in ieders belang dat ook in Steenwijkerland iedereen van glasvezel-aansluiting wordt voorzien en het verzoek is dan ook aan alle inwoners in en rond Wetering hieraan mee te gaan doen. Daarbij verhoogt dit ook de waarde van de woning/het bedrijf (of houdt deze mede in stand), dus uw investering verdient zich altijd terug. Na aansluiting  kunnen naar wens diverse internet en tv-pakketten bij een leverancier naar keuze worden afgenomen tegen de normale geldende aanbiedingen.
 
Deelnemen
De plaatselijke werkgroepen (waaronder die van Wetering/Muggenbeet) zullen bij de werving van deelnemers een belangrijke rol gaan spelen. We gaan er van uit dat u in ieder geval hun bereidheid hiertoe waardeert en hopelijk hieraan meewerkt en uw handtekening voor deelname wilt zetten. Doet u nu niet mee, dan is dat later wellicht niet meer mogelijk (geen glasvezelkabel aanwezig) of betaalt u waarschijnlijk een veel hogere bijdrage (o.a. geen subsidie meer). 
 
Vervolg proces
De volgende bijeenkomst met de gemeente staat gepland op maandagavond 9 november 19.30 uur in de Wielewaal te Scheerwolde. De gemeente heeft toegezegd hierbij onder andere met concrete cijfers te komen met betrekking tot de kosten per adres. Naast de werkgroepen zijn overigens ook alle bewoners hierbij van harte welkom. Verder zoekt onze werkgroep nog enkele mensen die mee zouden willen helpen met werving en promotie in en rond Wetering (info/aanmelding: redactie@pnweteringeo.nl).

Werkgroep breedband Wetering/Muggenbeet
 
Meer informatie, klik hier