menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Test waterberging gestopt
2015-02-11 21:25:34

 

Hans Peereboom van het dagelijks bestuur van het waterschap Waterschap Reest en Wieden drukte woensdagmorgen 11 februari - onder grote belangstelling van genodigden en buurtgenoten - op de knop om het waterbergingsgebied Wetering West uit te testen. Met veel geweld stortte het water vanuit de Wetering in het waterbergingsgebied. De bedoeling was dat binnen 48 uur een miljoen kubieke meter water het gebied ingelaten zou worden.

Waterpeil 1 meter hoger
Het waterpeil in het gebied zou 1 meter hoger komen te staan, waarbij het waterpeil van de Wetering gelijk zou komen te staan met het waterpeil in het waterbergingsgebied. Tijdens de test zouden medewerkers van het waterschap de dijken en doorlaten blijven controleren op schade of onverwachte situaties.

Kades ingestort
Na 3,5 uur moest de test echter al gestopt worden. De extreme stroming van het water bij het inlaten van het water zorgde er voor dat een deel van de kade in stortte en er schade aan het beton van de waterinlaat ontstond. Op dat moment werd de waterinlaat door het waterschap direct gestopt door de kantelstuw weer omhoog te zetten. Ondertussen was het waterpeil in de waterberging 10 cm gestegen van de geplande 100 cm.

Nieuwe test
De aannemer gaat uitzoeken wat er verkeerd is gegaan en de schade zal eerst moeten worden hersteld voor er weer een test met de waterinlaat in het waterbergingsgebied in Wetering West plaats kan vinden.

Het uittesten van de waterinlaat in het waterbergingsgebied in Wetering Oost was al gepland voor de  winterperiode 2015-2016, omdat hier al eerder technische problemen met de kantelstuw waren geconstateerd en nog niet alle werkzaamheden in het gebied momenteel zijn afgerond.

 
Voor een impressie van de test, klik hier