menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene Ledenvergadering 2015
2015-03-15 23:00:00

 

Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseert op maandagavond 16 maart 2015 een algemene ledenvergadering. 
De vergadering wordt gehouden in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).

Tijdens de vergadering zal er naast de normale vaste agendapunten informatie worden gegeven over:
- Zwaluwen - door Henk Plat
- Ontwikkelingen o.a. in Noordmanen - door een medewerker van Staatsbosbeheer
- Bouwplannen in Kalenberg - door H. Hoogstraat van Steevast Vastgoed Holding bv
 
De volgende vergaderstukken zijn door de redactie ontvangen:
- Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 16 maart 2015