menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Tien jaar vrijwilligerswerk Kooi van Pen
2014-11-16 20:02:41

 

Al tien jaar werken de vrijwilligers van Staatsbos-beheer in de Kooi van Pen om deze eendenkooi te renoveren en te onderhouden. Ze hebben in die tijd veel werk verzet en door hen is nu een groot deel van het cultuurhistorisch monument gerenoveerd. 

Er zijn op dit moment elf van de achttien vangpijpen weer in ere hersteld. Aan de twaalfde vangpijp en het laatste deel van de vierde kooiplas wordt momenteel hard gewerkt om die weer in haar oude glorie te herstellen.

Hiernaast zijn in de afgelopen jaren oude vaarten weer getraceerd, ontbost en opnieuw uitgebaggerd. Er zullen binnenkort nog een aantal worden aangepakt. 

Verder zit ook veel tijd en energie in het normale én het onverwachte onderhoud, zoals bij stormschade.

De rietmatten zijn over het algemeen na ca tien jaar zo verouderd dat ze weer vervangen moeten worden. De vrijwilligers kunnen dus nu met het normale onderhoud weer beginnen om de rietmatten te herstellen, waar ze tien jaar geleden zijn begonnen.

Buurtexcursies
Jaarlijks worden de buurtgenoten uitgenodigd om  achter de schermen van de Kooi van Pen te komen kijken. De vrijwilligers laten dan vol trots aan hun buurtgenoten zien wat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan. Dit jaar was er weer een grote belangstelling voor deze buurtexcursies en zijn er meer dan honderd mensen van jong tot oud rondgeleid in het ‘mooiste plekje’, zo vlakbij huis. 

Smulverhalen
Buurtgenote en schrijfster Marjan Berk uit Kalenberg heeft naar aanleiding van haar bezoek  een mooi artikel ‘Smulverhalen uit de Kooi van Pen’ geschreven in haar colomn in het Algemeen Dagblad.
Voor het artikel, klik hier

Voor een impressie van de buurtexcursies, klik hier