menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Grote belangstelling feestelijke opening
2014-08-29 20:09:14


De afgelopen twee jaar is hard gewerkt om de nieuwe natuur bij Wetering in te richten en een ecologische verbinding aan te brengen tussen De Wieden en De Weerribben. Beide projecten zijn nu afgerond en naar aanleiding van dit heugelijke feit wilde de provincie en de samenwerkende partners dit vieren. Onder grote belangsteling van de genodigden zijn de diverse openingshandelingen verricht.

In een grote feesttent in Wetering kon burgemeester Marja van der Tas van de gemeente Steenwijkerland ca 120 genodigden welkom heten. Niet alleen vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties en aannemers waren er. Ook veel bewoners van Muggenbeet, Wetering, Nederland en Scheerwolde waren aanwezig. Burgemeester Marja van der Tas bedankte de samenwerkende partners met een kado in de vorm van een natuurschilderij. Vervolgens gaf zij het woord aan verhalenvertelster Marieke van Bolderen.

Fruinen
Marieke van Bolderen vertelt dat de Fruinen al eeuwen in De Weerribben en De Wieden wonen. Zij helpen waar het nodig is, maar ze kunnen ook plagen. Bijna niemand krijgt ze te zien, de zwarte kleine wezens, met haren die alle kanten op staan, net als een zeggepol. De toehoorders in de tent luisterden met aandacht naar enkele onthullingen over deze wezens.
Vervolgens vertrok het hele gezeldschap lopend naar de nieuwe natuurverbinding bij Muggenbeet.
Overijssel gedeputeerde Hester Maij vertelde de genodigden de noodzaak van deze belangrijke verbinding bij Muggenbeet, die zowel de natuur als de mensen verbindt. Voor zowel de natuur als de mens is het nu veilig om dit kruispunt te passeren. 
Terwijl de genodigden luisterden verschijnen onder het nieuwe viaduct vreemde wezens, die voorzichtig steeds dichter bij komen.
Het blijken Fruinen te zijn!
Hester Maij overhandigde als officiƫle opening een grote bos moerasbloemen aan de Fruinen, die heel blij, met hun net ontvangen kado, zich weer terugtrokken in het nieuwe moeras.


Waterberging
Op de fiets werd vervolgens een deel van het nieuw aangelegde fietspad van zes kilometer bekeken. Bij de waterinlaat bij Wetering West gaf Hans Pereboom, Dagelijks bestuurslid van waterschap Reest en Wieden, een toelichting waarom deze waterberging van 2,4 miljoen m3 water nodig is bij wateroverlast. In twee dagen kan hiermee de hele boezem van Noordwest Overijssel 10 cm dalen, wat in tijden van extreme regen net voldoende kan zijn om grote problemen bij de bewoners te voorkomen. De waterberging is nu klaar, maar moet nog uitgetest worden.
Als openingshandeling werd de kantelstuw, onder toeziend oog van de vele belangstellenden, tijdelijk open gezet.

Nieuwe natuur
Bij de Twitterhut (vogelkijkhut) in Wetering Oost werd door Heleen Bosma, provinciedichter, een gedicht onthult welke op de nieuw aangelegde oeverzwaluwwand zal worden gezet. Vanuit de vogelkijkhut zal het gedicht in de toekomst goed te lezen zijn. Vervolgens gaf Henk Haan, voorzitter van de Landinrichting Commissie NW Overijssel, een terugblik hoe het hele proces van dit grootse project is geweest. Van de afgelopen twee jaar is een beeldimpressie gemaakt en deze rijktte hij uit aan Marcia Brouwer, directeur beheer van Staatsbosbeheer. Zij gaf tot slot aan dat Staatsbosbeheer erg blij is met deze nieuwe natuur, die nu al veel nieuwe bewoners heeft in de vorm van purperreigers, roerdompen, lepelaars en zelfs kraanvogels zijn al gezien. Vanuit Staatsbosbeheer zal dan ook de uiterste zorg worden besteed om deze nieuwe natuur op een goede manier te beheren. Zodat hier niet alleen nu, maar ook in de toekomst een plek is voor deze bijzondere moerasbewoners.

Prijsvraag
De provincie Overijssel is op zoek naar een passende naam voor de nieuwe brug (faunapassage). Daarom wordt iedereen uitgenodigd om een geschikte naam in te dienen. Dat kan tot 22 september door een e-mail te sturen naar Pieter Heinstra van de provincie Overijssel: p.heinstra@overijssel.nl.
Een deskundige jury kiest de meest geschikte naam uit. De winnaar van de prijsvraag wordt begin oktober bekend gemaakt. Deze ontvangt een geheel verzorgde vaartocht (inclusief lunch) voor twee personen door Noordwest-Overijssel met deskundige begeleiding.

Voor een beeldimpressie, klik hier