menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Oplevering natuurinrichting en faunapassage
2014-08-28 23:00:00
Water bergen en natuur verbinden
De afgelopen twee jaren is er hard gewerkt om nieuwe natuur te realiseren en een verbinding aan te leggen tussen de Wieden en de Weerribben in Steenwijkerland.
Met dit grote project is ruim 300 hectare natuur ingericht in combinatie met 2,4 miljoen m3 waterberging. Bovendien is er aansluitend een faunapassage aangelegd onder de provinciale weg N333 (Blokzijl-Steenwijk) bij Muggenbeet, zodat er een vrije doorgang is ontstaan voor dieren en de verkeersveiligheid is verbeterd.

Feestelijke opening en 'Publieksdag'

Het project is vrijwel afgerond en dit heugelijke feit wil men niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren de samenwerkende partners een feestelijke opening voor genodigden op vrijdagmiddag 29 augustus vanaf 13.30 uur bij Wetering (Steenwijkerland). Hiernaast wordt er op zaterdag 30 augustus een 'Publieksdag' georganiseerd voor bewoners uit de Kop van Overijssel, recreanten en andere belangstellenden. 

Het project is een samenwerking tussen de provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, waterschap Reest en Wieden, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Uitvoeringscommissie Scheerwolde en Dienst Landelijk Gebied.

Meer informatie over Landinrichting NW Overijssel op deze website, klik hier