menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Definitieve afsluiting Koningin Julianaweg
2014-03-05 20:34:50


Deel Koningin Julianaweg wordt waterberging en natuur
Vanaf 10 maart wordt een deel van de Koningin Julianaweg in Wetering definitief afgesloten voor verkeer. De weg wordt uit de openbaarheid gehaald tussen de Ir. Luteijnweg en de A.F. Stro├»nkweg. 

De verharding wordt verwijderd en opnieuw gebruikt in de A.F. Stro├»nkweg en de Rietweg (Wetering West), die worden opgehoogd. Onder beide wegen komen duikers te liggen, zodat in de polders Wetering Oost en –West ingezet kunnen worden voor waterberging. Door de ophoging zijn deze wegen ook tijdens waterberging berijdbaar. 

Overige werkzaamheden
Er is het afgelopen jaar veel werk verzet. De polders zijn afgegraven en de gronden zijn in de droge bufferstroken langs de weg gebracht. De buffersloten zijn voor het grootste deel gegraven en de in- en uitlaatwerken voor de waterberging zijn gemaakt. De komende maanden worden de bufferstroken afgewerkt en ingezaaid, de fietspaden aangelegd en de wegen opgehoogd. Eind 2014 gaat het beheer van het gebied over naar Staatsbosbeheer. 

De Provincie Overijssel, Waterschap Reest en Wieden en de gemeente Steenwijkerland zijn opdrachtgevers voor dit project. Dienst Landelijk Gebied (DLG) voert namens deze partijen het project uit. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met DLG via telefoonnummer 038-427 19 99 of info@noordwestoverijssel.nl

Bron: Dienst Landelijk Gebied

Meer informatie op deze website over dit project, klik hier