menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Algemene Ledenvergadering 2014
2014-03-09 23:00:00

 

Het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering e.o organiseert op maandagavond 10 maart 2014 een algemene ledenvergadering. 
De vergadering wordt gehouden in Café Restaurant Geertien te Muggenbeet (aanvang 20.00 uur).
Tijdens de vergadering wordt  het laatste historische jubileumpanelen geveild t.b.v. een AED-apparaat.
Hiernaast wordt er een toelichting gegeven over de stand van zaken rondom de herinrichting van de polders rondom Wetering en de Natuurverbinding Weerribben-Wieden in de provinciale weg N333.
 
De volgende vergaderstukken zijn door de redactie ontvangen: