menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwe wilgen voor purperreigers
2014-01-16 22:21:47

 

Donderdag 16 januari zijn er op het toekomstige eiland in het waterbergings- en natuurgebied Wetering Oost wilgen geplant. Volgens Paulien Bisschop van Dienst Landelijk Gebied is hiermee de start gemaakt van de begroeiing op het eiland, dat straks een waar paradijs voor purperreigers zou kunnen zijn. In de normale situatie wordt het grootste deel van de voormalige polder Wetering Oost een moeras, dat naast riet plaats moet gaan bieden aan bijzondere diersoorten zoals de grote zilverreiger, lepelaar en otter. 

Purperreigers
Het eiland voor purperreigers is nu ingeplant met jonge wilgen. Na het uitlopen van de jonge aanplant is het de bedoeling dat het een wilgenbos wordt, waar in het midden van het eiland een lagune ligt. Rondom het toekomstige eiland is het water dieper, om te voorkomen dat roofdieren als de vos het eiland als snackbar zouden kunnen gebruiken. 

De purperreiger is een echte moerasbewoner, die koloniegewijs broeden in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struiken. Het voedsel van de purperreiger bestaat vooral uit vis en amfibiĆ«n, welke in ondiep open water gevangen wordt. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika ten zuiden van de Sahara. Purperreigers hebben vroeger (midden vorige eeuw) in grote kolonies in de naburige Boonspolder gebroed. Tegenwoordig zijn ze een stuk zeldzamer en komen veel minder voor dan de algemene blauwe reiger. Nu komen purperreigers meer voor in het Wieden natuurgebied, dan in het Weerribben natuurgebied. 

Nieuwe natuur en waterberging
In de polders Wetering Oost en -West wordt hard gewerkt aan een nieuw 300 ha groot natuurgebied, waar ook tijdelijk veel water geborgen kan worden waardoor wij in periodes van extreme regenval droge voeten kunnen houden. Maar voor het zover is, moet eerst nog veel werk uitgevoerd worden. Gemiddeld is zo’n 30 cm grond afgegraven en er zijn twee diepere meren gemaakt. Van de vrijgekomen grond zijn bufferstroken en kades rond het gebied gemaakt. 

Meer informatie op deze website over dit project, klik hier