menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Nieuwsbrief DLG Roelofs-deWaard
2013-12-18 23:00:00

 
Dienst Landelijk Gebied en de aannemerscombinatie Roelofs-de Waard hebben in Wetering een Nieuwsbrief huis-aan-huis laten bezorgen. In de Nieuwsbrief staat de stand van zaken op dit moment en de planning van de resterende werkzaamheden voor de waterberging en natuurontwikkeling in de polders Wetering Oost en - West.
De planning is dat in het najaar 2014 het hele gebied zal worden afgewerkt en dat eind 2014 de werkzaamheden zullen worden opgeleverd.


Tegoedbon

De bewoners van Wetering worden in de Nieuwsbrief bedankt voor het begrip en medewerking bij de uitvoering van de werkzaamheden. Als een kleine tegemoetkoming in de overlast van de afgelopen maanden, ontvangen de bewoners van Wetering namens Dienst Landelijk Gebied een tegoedbon voor het wassen van hun auto.

Informatie

Voor nadere informatie kan men op elke laatste woensdag van de maand tussen 15.00 en 17.00 uur terecht op het spreekuur, wat gehouden wordt in de directie-unit, die staat op Wetering West, nabij nummer 55. Op het spreekuur zijn medewerkers van DLG aanwezig.
Voor informatie over detailplanning van het werk of over uitvoeringsgerelateerde zaken kan men ook contact opnemen met de uitvoerders.
Zij zijn op werkdagen tussen 07.30 en 16.30 uur telefonisch bereikbaar.

Paulien Bisschop (omgevingsmanager DLG):      06 - 52 40 17 23
Tette Velling (uitvoerder grondwerk):                        06 - 10 73 58 53
Edwin Brouwer (uitvoerder beton/kunstwerken):   06 - 51 24 62 42

Voor het downloaden van de Nieuwsbrief, klik hier

Meer informatie over dit project op deze website, klik hier