menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Uiterst zeldzame paddenstoelen in Kooi van Pen
2013-10-27 23:00:00


Uitgestorven soort en nieuwe soort voor Nederland 
Enkele leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging hebben in de Weerribben een aantal uiterst bijzondere paddenstoelen gevonden. Zij vonden deze paddenstoelen in de ‘Kooi van Pen’. Bij onderzoek in eendenkooi vonden zij het 'rondsporig trechtertje', een soort die in Nederland al ruim een halve eeuw als uitgestorven wordt beschouwd. Daarnaast werd een voor Nederland nieuwe soort ontdekt die zelfs nog geen Nederlandse naam heeft.  

 
Veel van de gevonden zwammen zijn microscopisch onderzocht. Daarbij werd een volslagen onbekende soort aangetroffen. Intensief zoeken in de ‘Flora Agaricina Neerlandica’, het standaardwerk over de Nederlandse paddenstoelen  n.a.v. het spectaculaire sporenplaatje gaf tenslotte uitsluitsel:  de vondst betrof het Rondsporig trechtertje (wetenschappelijke naam Fayodia bisphaerigera). Deze determinatie is inmiddels in Wageningen bevestigd door Prof. Dr. Thomas W. Kuyper, die de Trechtertjes in het standaardwerk heeft beschreven.
 
Terug van weggeweest
Het rondsporig trechtertje wordt in de Rode Lijst van paddenstoelen aangeduid met VN (verdwenen, verspreiding volgens Overzicht van de paddenstoelen in Nederland: Vroeger uiterst zeldzaam, ooit gevonden in Oosterhout, Gld., vóór 1940).
 
Nieuw voor Nederland
Een andere sensationele vondst was de paddenstoel ‘Typhula athyrii’. Een nieuwe soort voor Nederland, die dus nog geen Nederlandse naam heeft en niet op de rode lijst staat. Hij werd aangetroffen op een varenstengel. Ook deze vondst  is bevestigd door Prof. Kuyper.
 
Kooi van Pen
Met zijn 18 vangpijpen, 5 kooiplassen en 35 ha. is de Kooi van Pen de grootste eendenkooi van Europa. Natuur en landschap van de Kloosterkooi blijken nu niet alleen cultuurhistorisch uniek te zijn maar ook op het gebied van paddenstoelen.  Een bijzonder enthousiaste groep vrijwilligers  beheert dit complex dat niet meer in gebruik is als vangkooi.
 
In het kooibos, begroeid met  vooral zwarte elzen, berken, wilgen, zomereiken, essen en enkele populieren werden bij de inventarisatie nog meer, veelal bijzondere soorten gevonden, zoals de zeldzame goudgele hertenzwam, die op de Rode Lijst wordt aangeduid met KW (kwetsbaar). In totaal staat 14% van de vondsten op de Rode Lijst en is 26% zeldzaam tot uiterst zeldzaam. Dit resultaat is een goede aanleiding de eendenkooi in de toekomst nader te onderzoeken op paddenstoelen.
 
Bron: Persbericht Staatsbosbeheer

Meer informatie over de eendenkooi Kooi van Pen, klik hier