menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Wijziging afvalinzameling
2013-09-18 23:00:00


Per 1 januari 2012 is de gemeente Steenwijkerland gestart met een nieuwe vorm van afval-inzameling. Er wordt momenteel door deze nieuwe vorm van inzameling meer GFT dan restafval ingezameld. De gemeente wil nu de inzamelings-methode nog meer verbeteren voor plastic verpakkingen en restafval.

Veranderingen
De huidige (grijze) restafvalcontainer wordt ingenomen. Daarvoor in de plaats krijgt u een nieuwe container met oranje deksel, bestemd voor het opslaan en aanbieden van plastic verpakkingen. Het herbruikbare plastic wordt zonder extra kosten aan huis opgehaald. 
Voor de kleine hoeveelheid restafval die overblijft worden ondergrondse verzamelcontainers aangelegd op logische locaties in de buurt. Daar kunt u het restafval brengen.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 2 oktober is een inloopbijeenkomst door de gemeente en de ROVA georganiseerd in de kantine van de firma Hogenberg, Steenwijkerdiep Noord 14b in Scheerwolde. Medewerkers van de gemeente en de ROVA waren hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden over de nieuwe inzameling en over de ondergrondse verzamelcontainers.


Nagekomen bericht
Bij de parkeerplaats bij de Scheerebrug en bij de afrit bij de N333 bij Wetering is begin november een ondergrondse restafvalcontainer geplaatst. Alle bewoners - die van deze ondergrondse containers gebruik 'moeten' maken - krijgen hierover nog bericht hoe en wanneer het restafval naar deze nieuwe containers gebracht moet worden.