menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Heiwerkzaamheden N333
2013-08-30 10:34:56

Vrijdag 23 augustus is ter hoogte van Muggenbeet de tijdelijke weg op de N333 aangesloten. Deze tijdelijke weg zal volgens planning tot medio 2014 dienst blijven doen.

Heiwerkzaamheden
Voor de fundering van de brugconstructie over de hoofdfaunapassage in de N333 bij Muggenbeet dienen betonpalen met een heimachine geheid te worden.

In de eerste week van september zal de Combinatie Natuurverbindingen Muggenbeet met deze heiwerkzaamheden starten. Het heien van de betonpalen neemt enkele dagen in beslag en kan enige geluidsoverlast geven. De Combinatie Natuurverbindingen Muggenbeet probeert deze overlast tot een minimum te beperken.

Informatie
De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. Voor vragen kan men tijdens kantooruren contact opnemen met Van Spijker Infrabouw via:
telefoonnummer: 0522-252589 of per e-mail: 279-muggenbeet@vanspijkerinfrabouw.nl.

Persoonlijk contact
Als u de voorkeur geeft aan persoonlijk contact, dan is er iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid om in de bouwkeet aan de Blokzijlseweg bij Muggenbeet in te lopen.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het calamiteitennummer van de Combinatie: 06-11 42 84 69

Bron: Combinatie Natuurverbindingen Muggenbeet

Impressie van de tijdelijke weg rondom de hoofdfaunapassage bij Muggenbeet, klik hier