menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Informatie werkzaamheden polders
2013-07-23 23:00:00


Er zijn twee informatieborden geplaatst bij de werkzaamheden van de herinrichting van de polders Wetering Oost en - West. Op de kruising van de Rietweg bij de Scheerebrug staat een bord en bij de uitkijktoren, de Twitterhut, staat een bord. Deze informatie is ook verwerkt in de informatiefolder: Droge voeten en nieuwe natuur.

De informatieborden en de folder zijn vooral bedoeld voor de bezoekers die in deze zomerperiode in het gebied komen.
De informatiefolder is ook verspreid onder de leden van Plaatselijk Nut Wetering e.o. 

Directiekeet DLG gesloten
In verband met de vakantie staan de werkzaamheden in de polders Wetering Oost en -West in week 30,31 en 32 stil. De directiekeet van DLG is voor het wekelijkse spreekuur dan ook gesloten in deze periode. Vanaf 1 september zal, vanwege de afname van het bezoek, de frequentie van het spreekuur waarschijnlijk worden verminderd. 

Voor de informatiefolder: Droge voeten en nieuwe natuur, klik hier
Meer informatie op deze website over het project, klik hier