menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Veel enthousiasme bij jubileumfeest
2013-05-29 20:51:21

 
Het jubileumfeest, ter ere van het 100 jarig bestaan, van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken had een afwisselend programma, waar zowel de jonge tot zeer oude (oud) bewoners met veel enthousiasme aan mee deden. Het aantal bezoekers aan het jubileumfeest was meer dan verwacht en gedurende de hele dag hebben er ruim 400 bezoekers deel genomen aan de georganiseerde activiteiten op het feestterrein van de familie H.W. Timmerman, Oost 66.

Middagprogramma
Na een openingswoord van de voorzitter van de vereniging konden de puzzelaars op pad. Een leuke puzzeltocht was uitgezet, waarbij met de fiets of auto heel gericht naar de eigen woonomgeving moest worden gekeken. Tijdens de tocht was het ook mogelijk om de directie-keet van Dienst Landelijk Gebied te bezoeken, om een vraag te kunnen beantwoorden. Er hebben 19 personen aan de puzzeltocht meegedaan. De winnaar is geworden Jan Harm Timmerman (Wetering West 39). Hij heeft een boekenbon in ontvangst mogen nemen.

Tijdens het middag programma was er voor de kinderen een lego-tent en een opblaaskussen. Tevens kon men met een koets, van de 'Stoeterij de Potstal' uit Wittelte, een ritje in de omgeving maken. De paarden hebben alleen tijdens het wisselen van de passagiers stil gestaan, vanwege de grote animo om mee te rijden. Ook over het water was het mogelijk om in sloepen de Wetering te bekijken. Ondanks de koude wind, was hier ook veel belangstelling voor.


Waterloopbal en drakenbotenraces
Het grootste spectakel speelde zich af op het water met de waterloopbal en tijdens de drakenbootrace. Dit onderdeel werd gesponsord door 'Hotel/restaurant de Dames van de Jonge' uit Giethoorn. De kinderen beleefden het water vooral in de waterloopbal. Het bleek erg moeilijk om te blijven staan of de bal voort te bewegen. De kinderen stonden in de rij om 5 minuten in de bal te mogen.
De overige sportieve bezoekers aan dit jubileumfeest konden zich in de drakenboten uit leven. Er waren zes teams nl: team Wetering Oost, team Wetering West, team Muggenbeet, team Nederland, team Steenwijkdiep/Oeverweg en het gemengde team Wetering Oost/West.

Voor iedereen was het een nieuwe ervaring en men zat eerst wel wat onwennig in de boten. Na een deskundige uitleg van de instructeurs/stuurmannen werd er eerst een gedeelte op de Wetering geoefend. Vervolgens werd op de terugweg de race gevaren, met de finish ter hoogte van het feestterrein. In en op de rondvaartboot de 'Vrijstate' kon men het verloop van de races goed bekijken. Na verschillende races, waarbij er steeds een spannende finish was, mocht ten slotte het team Steenwijkderdiep/Oeverweg zich de winnaar noemen. Ze ontvingen een toepasselijke prijs van een grote zak aardappelen, omdat 100 jaar geleden het tekort aan aardappelen de reden was om de vereniging op te richten. Hiernaast kon het winnende team ook een kleine taart in ontvangst nemen.

Muziek
Gedurende het hele jubileumfeest waren er veel muzikale optredens. De boerenkapel 'De Rietsnijders' was bij de opening van het jubileumfeest aanwezig. Muziekvereniging 'De Bazuin' uit Wetering sloot, al varend op een vlot, het waterspektakel op de Wetering muzikaal af. Vervolgens werd het feest in de feesttent bij de boekpresentatie voortgezet met het Piratenkoor Storm & Averij uit Muggenbeet. De groep 'Grietje & Gryze' speelde tijdens de rest van de feestavond.

Boekpresentatie
Het Piratenkoor Storm & Averij had een schat meegenomen naar de Wetering, welke ze, al zingend, aanboden aan burgemeester Marja v.d. Tas van de gemeente Steenwijkerland. Bij het openen van de schat bleek de schatkist o.a. enkele boeken te bevatten. Het betroffen enkele exemplaren van het jubileumboek '100 jaar leven en wonen Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij (1913-2013)'. Tijdens haar toespraak benadrukte de burgemeester de zelfredzaamheid van de bewoners van Wetering en omstreken in de afgelopen honderd jaar. Ze was hiernaast onder de indruk van de saamhorigheid van de buurtgenoten en van de georganiseerde activiteiten tijdens het jubileumjaar van de vereniging. Tot slot mochten de oudste bewoners, die in het werkgebied van Wetering en omstreken hebben gewoond, een jubileumboek van haar in ontvangst nemen. Dit waren de bijna honderd jarige Hendrik Schelhaas, geboren en getogen aan de Wetering en mevrouw Lok-Timmerman, die meer dan 90 jaar geleden in Muggenbeet is geboren en daar is op gegroeid.
De burgemeester bracht vervolgens een toost uit ter ere van het honderd jarig bestaan van de vereniging. De wijn voor de toost werd aangeboden door Wijnhandel Eleveld en Makelaardij van Amerom.

Avondprogramma

Na de boekpresentatie was er de mogelijkheid om de gereserveerde jubileumboeken op te halen. Er was veel belangstelling voor dit jubileumboek, dat voor maar zeker door de bewoners zelf is gemaakt. Er was op voorhand al 85% van de oplage gereserveerd.
Hierna kon men genieten van een warm drie-locatie buffet. Op twee plaatsen in de feesttent en op de rondvaartboot de 'Vrijstate' van Pieter Jongschaap uit Kalenberg konden tweehonderd (oud) bewoners hun bord vol scheppen met talloze heerlijkheden. Tijdens het buffet werden veel herinneringen opgehaald naar aanleiding van het jubileumboek en de historische beelden, die te zien waren in de rondvaartboot.
De jubileumcommissie en het bestuur van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken kunnen terugzien op een zeer geslaagd evenement, waar jong en oud van hebben genoten.

Voor een beeld impressie van het jubileumfeest, klik hier