menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Unieke excursie naar de prachtige 'Kooi van Pen'
2013-03-13 15:45:57
 
Staatsbosbeheer organiseert een exclusieve excursie naar de eendenkooi 'Kooi van Pen' in Wetering. De excursie zal zaterdagmorgen 23 maart plaats vinden. Normaal gesproken is het niet mogelijk deze grootste eendenkooi van Europa te bezoeken. Maar Staatsbosbeheer wil af en toe de mensen uit de streek de gelegenheid geven om dit prachtige cultuurhistorisch monument te bezoeken.
 
Excursie 23 maart vol!
Om op zaterdag 23 maart mee te gaan naar deze Prachtplek moet men zich opgeven, want er kan maar een kleine groep de eendenkooi in.
Er wordt gestart om 09.30 uur  tegenover de boerderij Wetering West 99 in Wetering.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie van ca 2 uur. Laarzen dragen wordt dringend aanbevolen!
 
Vóór 20 maart kon men zich opgeven. De animo voor deze excursie was zo groot dat de excursie voor 23 maart nu vol is. Staatsbosbeheer zal nog een excursie organiseren op een nog nader te bepalen datum. Heeft u interesse dan kunt u dit doorgeven aan Tjallien Muis: tjmuis@zonnet.nl of bellen: 0521-371344 

Meer informatie over de Kooi van Pen op deze website, klik hier
Voor een beeldimpressie van de Vrijwilligersdag Staatsbosbeheer 2012 in de Kooi van Pen, klik hier

Nagekomen bericht:
Vanwege de overweldigende belangstelling is er op 20 april een extra excursie georganiseerd voor de mensen die op de reservelijst stonden.
Voor een beeldimpressie hiervan, klik hier