menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Jubileum ledenvergadering 2013
2013-03-12 21:22:51


De druk bezochte algemene ledenvergadering 2013 stond op 11 maart in het teken van het 100 jarig jubileum van de vereniging. Diverse sprekers gaven de leden informatie over de werkzaamheden die momenteel in Wetering en omstreken worden uitgevoerd en wat men hiermee wil realiseren. Hiernaast was er een terugblik naar het leven van de afgelopen 100 jaar in de buurtschappen Wetering, Muggenbeet en Nederland.

Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering werd het financiĆ«le overzicht 2011 en het jaarverslag 2011 goedgekeurd. Voor de agenda en bijbehorende stukken, klik hier. Hierna werd unaniem het nieuwe bestuurslid Truus van Oversteeg benoemd. Hierna volgde direct een pauze, waarbij het jubileum werd gevierd met gebak voor de aanwezigen.
 
Van nu naar honderd jaar geleden
Paulien Bisschop van Dienst Landelijk Gebied gaf een toelichting op de huidige werkzaamheden in de polders Wetering Oost en - West en had diverse vragen te beantwoorden over het aan te leggen fietspad, de buffer'sloot' van 40 meter en de hoogte van de bufferstrook. 
Over de start van de faunapassage bij Muggenbeet werd ook het nodige toegelicht over met name de tijdelijke weg die aangelegd gaat worden en hoe het traject van de nieuwe weg er uit gaat zien. Alle bewoners worden uitgenodigd om vrijdag 15 maart aanwezig te zijn bij de starthandeling van gedeputeerde Hester Maij. 
 
Jan Bakker van de Historische Vereniging IJsselham gaf een inleiding over Jan Tip, het strontschip van Muggenbeet en over oude beelden van Wetering en omstreken. De aanwezigen luisterden geboeid en gaven vele malen tekst en toelichting bij onbekende beelden.

Presentatie fotopanelen
De avond werd besloten met de presentatie van de zes foto-panelen, die ter ere van het 100 jarig jubileum van de vereniging zijn gemaakt. De grote panelen (1.20 - 1.60 meter) zullen bij de invalswegen van Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Oeverweg komen te staan. Voorzitter Jan Hanskamp onthulde het eerste paneel met een afbeelding uit 1935 van de pontbaas Bertus Timmerman, die van 1932 tot 1952 de pont bediende aan het 'Eind van het Diep'. De panelen zullen in de loop van de maand maart worden geplaatst en zullen gedurende het jubileumjaar 2013 te bekijken zijn.
Naast de presentatie van de fotopanelen werd er ook een toelichting gegeven over het jubileumboek en het jubileumfeest op 25-05-2013.

Het goedgekeurde jaarverslag 2012, klik hier
Voor een beeldimpressie van de vergadering, klik hier
Meer informatie over het jubileumjaar, klik hier