menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Uitnodiging starthandeling aanleg natuurverbindingen
2013-03-05 20:10:03


Alle bewoners van Wetering en omstreken worden door de provincie Overijssel uitgenodigd om vrijdagmiddag 15 maart aanwezig te zijn bij de starthandeling van de aanleg van de natuurverbindingen Weerribben-Wieden bij de N333 Muggenbeet.

Verkeersveiligheid en uitwisseling dieren
De provinice Overijssel vindt het belangrijk dat mens en dier zich gemakkelijk, veilig en vlot kunnen verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen en vaarwegen in Overijssel. Om de verkeersveiligheid en een veilige uitwisseling van dieren tussen de Weerribben en De Wieden te verbeterenm gaan de provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland een nieuwe op- en afrit bij Muggenbeet en een faunapassage (ook wel natuurverbinding genoemd) onder de provinciale weg N333 (Blokzijl-Steenwijk) aanbrengen.

Nationaal Park Weerribben-Wieden
Het aanleggen van deze natuurverbindingen betekent een positieve bijdrage aan de beschermde natuurwaarden in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Bovendien wordt langs de hoofdfaunapassage een recreatiepad aangelegd, waardoor de veiligheid van de recreant wordt verbeterd.

Uitnodiging bewoners
De provincie Overijssel wil de start van dit project niet onopgemerkt voorbij lagen gaan en de bewoners worden dan ook van harte uitgenodigd om de starthandeling van dit bijzondere project: 'Realisatie Natuurverbindingen Weerribben-Wieden' nabij Muggenbeet bij te wonen.

Bewoners die gebruik willen maken van deze uitnodiging kunnen zich
tot uiterlijk 11 maart aanmelden bij: m.willems@overijssel.nl


Voor de officiƫle uitnodiging met het programma, klik hier