menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Natuur maakt plaats voor natuur
2013-03-03 18:31:06

 
De werkzaamheden rondom de nieuwe inrichting van de polders Wetering Oost en Wetering West draaien de afgelopen tijd op volle toeren. Het landschap rondom Wetering veranderd spectaculair. Met tientallen shovels, kranen, vrachtwagens en ander materieel worden tonnen aan zand, grond en veen verplaatst. 

Nieuwe natuur en water
Het einddoel is een inrichting van de polders, die een versterking van de ecologische verbindingzone tussen Weerribben en Wieden oplevert en tevens de mogelijkheid voor waterberging. Hiervoor moeten de polders heringericht worden, waarbij de landbouwgronden, het bos en de baggerdepots worden veranderd in een zone 'dynamisch moeras', een anti-muggenstrook (bufferzone) en een hele brede 'sloot' langs de weg. Tevens is er in de polder Wetering Oost ook begonnen met de aanleg van een uitkijktoren.

Faunapassage

Bij Muggenbeet is men afgelopen week begonnen met de eerste werkzaamheden voor de nieuwe faunapassage in de provinciale weg N333. Hiervoor zijn de bosschages rondom de aan te leggen faunapassage gerooid en zijn de werkunits geplaatst van de aannemer Spijker.

Algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 maart 2013 zullen de bewoners van Wetering en omstreken worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de bovenstaande grootse projecten, waar nu aan gewerkt wordt in Wetering en Muggenbeet.

Voor een beeldimpressie: klik hier
Voor meer informatie over dit project op deze website, klik hier