menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Zeldzame mossen in de Kooi van Pen
2013-01-31 23:00:00


In het kader van een landelijke inventarisatie van epifytische mossen en korstmossen in kooibossen is op 20 november 2012 de bij Wetering gelegen eendenkooi de ‘Kooi van Pen’ bezocht door twee mossenspecialisten. Om alle mossen die gevonden zijn op naam te brengen kost enige tijd. Het is gebleken dat er vrij zeldzame blad- en korstmossen zijn gevonden in het 128 jaar oude kooibos. 

Kooibos
Het kooibos van de eendenkooi is één van de oudste bossen in het gebied. Het is in 1885 aangeplant door de kooiker Jan Hzn. Pen bij de aanleg van de eerst kooiplas van de Kooi van Pen. In die tijd was er totaal geen bos in de omgeving en werden kooibossen juist aangelegd om een rustgebied te bieden aan eenden. Vanwege het feit dat kooibossen verboden gebied was voor iedereen, kunnen juist deze bossen ongestoord uitgroeien en is dit een ideale omgeving voor het groeien van o.a. veel verschillende mossoorten.

Bladmossen
Uit het onderzoek is gebleken dat er op een totaal van 29 mossoorten twee vrij zeldzame bladmossen zijn vastgesteld, namelijk 'geplooid sikkelmos' en 'groot vedermos'. 'Groot vedermos' staat als kwetsbaar op de Rode Lijst ‘Mossen’. De groeiplaats bevindt zich in een wilgenbosje in het 35 hectare grootte oude kooibos. Bladmossen zijn planten die bestaan uit stengels met blaadjes. De stengels hebben meestal geen duidelijke boven- en onderzijde. De blaadjes hebben meestal nerven. Van alle mossoorten bestaan deze voor 95% uit bladmossen.

Korstmossen
Korstmossen zijn schimmels die hun voedingsstoffen voor een deel betrekken uit algen waarmee ze een symbiose vormen (samen leven). Veel korstmossen groeien zeer traag (soms niet meer dan 0,1 mm per jaar), en groeien daarom vooral daar waar ze niet door zaadplanten kunnen worden verdrongen. Korstmossen zijn echter gevoelig voor luchtverontreiniging. De aan- of afwezigheid van korstmossen wordt daarom wel gebruikt als een indicator voor luchtverontreiniging. 
Bij het mossenonderzoek bleek dat er van de 47 aangetroffen korstmossen er acht te boek staan als (zeer) zeldzaam. De zeer zeldzame soorten zijn 'stoffig schorssteeltje' en enkele schriftmossen. De 'gewoon-, geel- en gestippelde schriftmossen' zijn vooral te vinden op oude knotessen in de eendenkooi. Het grote aantal verschillende soorten korstmossen geeft aan dat er dus weinig luchtverontreiniging is.

De Kooi van Pen is eigendom van Staatsbosbeheer en is niet vrij toegankelijk. 

Voor beelden van enkele zeldzame mossen, klik hier
Meer informatie over de Kooi van Pen op deze website, klik hier