menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Jubileumpagina 1913 - 2013

 

Jubileumuitgaves
- nummer 1 (december 2012)
- nummer 2 (februari 2013)
 

Programma jubileumfeest

Verslag van het jubileumfeest op 25 mei 2013


Belangeloze medewerking

Het jubileumfeest werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Bercoop Fonds en de belangeloze medewerking van 'Stoeterij de Potstal' uit Wittelte, 'Hotel/restaurant de Dames van de Jonge' uit Giethoorn (drakenboten), de muzikale bijdrage van de boerenkapel 'De Rietsnijders', muziekvereniging 'De Bazuin' uit Wetering, Piratenkoor'Storm & Averij' uit Muggenbeet, wijnhandel Eleveld, Van Amerom Maakelaardij, Aannemersbedrijf Muis BV voor de inrichting van het feestterrein en de familie H.W. Timmerman voor het ter beschikking stellen van het feestterrein.


Jubileumboek

 ‘100 jaar leven en wonen in Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij’

Onderdeel van de feestelijkheden was het uit laten komen van een jubileumboek. In dit boek wordt getracht een beeld te geven van alle bewoners van de huidige én de voormalige woningen in het werkgebied van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken. Naast de bewonersgegevens wordt er ook geprobeerd een oude en een recente foto te plaatsen van de betreffende woning. Als er een karakteristieke bewoner in een woning heeft gewoond of als er een leuke anekdote over de woning te vermelden valt, dan staat deze informatie met eventueel een extra foto bij de betreffende woning. 

De commissie heeft de afgelopen drie jaar enorm veel enthousiaste reacties ontvangen tijdens de vele interviews met de (oud)bewoners. De gevraagde én ongevraagde hulp die zij bij hun speurwerk naar informatie en beelden kregen was hartverwarmend en gaf hen de energie om het boek zo compleet mogelijk te maken in tekst en beeld.
Het boek is dan ook voor, maar zeker door de bewoners zelf gemaakt!

Het is gebleken dat er twee woningen niet zijn geplaatst in het jubileumboek. Wilt u uw boek compleet hebben, dan kunt u deze twee woningen downloaden door te klikken op hier.
Wilt u deze pagina's op papier, dan kunt u deze gratis afhalen bij de Jubileumcommissie.
Voor een afspraak, om deze pagina's op te halen bij de Jubileumcommissie, kunt u bellen met: 06-555 94 572 (na 19.00 uur!!)

Het jubileumboek is met een oplage van 550 exemplaren binnen een half jaar uitverkocht.
In de bibliotheken van Steenwijk, Steenwijkerwold en de provinciale bibliotheek in Zwolle is het boek nog wel te bekijken of te leen.


Expositie Historische Vereniging IJsselham

Vanwege het jubileum van Plaatselijk Nut Wetering en omstreken heeft de Historische Vereniging IJsselham in de zomer van 2013 een expositie gemaakt over Wetering en omstreken. Deze expositie was een groot succes. De foto's die tijdens de expositie zijn tentoongesteld zijn te koop bij de Historische Verenging IJsselham. In 2014 zal de Historische Vereniging IJsselham een ander dorp uit haar gebied centraal stellen in haar expositie.