menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Grote belangstelling bij informatieavond DLG
2012-09-17 23:00:00

 

Voor de informatieavond van Dienst Landelijk Gebied (DLG) op maandag 17 september was veel belangstelling vanuit de buurtbewoners.
Door zowel Dienst Landelijk Gebied als de aannemers van de grote projecten die momenteel in ontwikkeling zijn in de buurt werd uitgelegd wat de stand van zaken is. Hiernaast waren er ook vele vertegenwoordigers van veel betrokken organisaties aanwezig, zoals provincie, gemeente, Staatsbosbeheer en landinrichting.
De vergaderzaal bij restaurant Geertien was dan ook overvol.

Werkzaamheden bij herininrichting polders
De heer Ruben v.d. Molen van provincie Overijssel geeft door dat de grondverwerving klaar is in beide polders en de gronden dus vrij zijn om heringericht te worden.
Tijdens deze herinrichting zal een deel van de grond - die vrij komt in Wetering Oost - naar Wetering West verplaatst moeten worden. Bij de graafwerkzaamheden zullen 10 - 16 graafmachines in het veld ingezet gaan worden. De verwachting is dan ook dat er veel werkverkeer in 2013 zal zijn zowel over de weg als in het veld.
De Rietweg en de Stroïnkweg zullen opgehoogd worden tot het niveau van de huidige wegen op Wetering West en - Oost. Als bestrating is op verzoek van Staatsbosbeheer gekozen voor klinkers. Hierdoor zal er naar verwachting niet te hard worden gereden en is het veiliger voor overstekende dieren.
De plas die in Wetering West wordt gemaakt voor de waterinlaat van de waterberging wordt ca 3 hectare.
Tijdens de werkzaamheden zal er in speciaal hiervoor geplaatste 'keten' 1x per week een spreekuur worden gehouden door de aannemer en/of provincie Overijssel waar men met vragen of klachten terecht kan.

Planning herinrichting polders
De procedure om met de uitvoering te kunnen beginnen is in zijn laatste fase. Dit betreft het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunningen en de definitieve afstemming tussen de diverse instanties. Daarnaast is er op de bestemmingsplanwijziging voor de beide polders één bezwaarschrift gekomen die nog door de Raad van State moet worden behandeld. Hierdoor is het momenteel nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden precies zullen starten, maar het doel is nog steeds om in 2012 "de schop in de grond te steken". Vanuit de financiering ligt er namelijk wel de eis dat eind 2013 de grond voor de herinirichting in beide polders op zijn plek moet liggen. In 2014 is het dan nog mogelijk om de inrichting verder af te werken, fietspaden aan te leggen en eventuele kunstwerken, zoals de waterinlaten, af te ronden.
Meer informatie over de Landinrichting Noordwest Overijssel op deze website, klik hier

Faunapassage Muggenbeet
Het is de bedoeling dat eind oktober/begin november gestart wordt met de werkzaamheden van de aan te leggen Faunapassage in de N333 bij Muggenbeet. De communicatie rondom dit project verloopt via aannemer 'Beton- en waterbouw 'Van Spijker'. Via een powerpoint presentatie worden de bewoners geïnformeerd en kunnen zij met illustraties en tekeningen een beeld krijgen hoe de faunavoorziening er uit komt te zien.
Aan de zuidzijde van de faunavoorziening komt een waterkering in de vorm van een verhoogde dam, zodat de waterkerende functie van de N333 in stand blijft. Deze dam zal dan ook als eerste worden aangelegd. De volgende fases zijn: omleidingsweg aanlegggen, ecoduct maken, weg hierover maken, aansluiting met Wetering West maken, tijdelijke weg verwijderen en tot slot de onderdoorgang inrichten. Hierbij zal er aan de oostkant van de onderdoorgang een educatieve wand komen, die via een wandelpad te bekijken is.

Nieuwe kruising
De Faunapassage zal vanaf de Weteringbrug beginnen vlak na de huidige bushaltes. Deze bushaltes zullen blijven bestaan. De afslag naar rechts vanuit Blokzijl richting Wetering/Muggenbeet vervalt voor autoverkeer en kan alleen nog met de fiets gebruikt worden (in beide richtingen). Auto's zullen in de toekomst daar linksaf moeten slaan. Hiervoor wordt voor de veiligheid een voorsorteervak met middengeleiding gemaakt en wordt de bestaande oprit verlegd en verbreed.
Om geen lichtoverlast te krijgen bij deze  nieuwe kruising zal er een lichtafscheiding komen met begroeiing. Het streven is het geluidsniveau van de weg op het bestaande niveau te houden.

Naast de werkzaamheden rondom de Faunavoorzieining zullen er ook aanpassingen worden gedaan bij de Roomsloot en zullen Fauna- en Schaats-uittreeplaatsen (fup's en sup's) worden gemaakt in het kanaal Wetering West.
Van de presentatie wordt een samenvatting gemaakt, die binnenkort via deze website is te downloaden. Wie nog een mooie naam weet voor de nieuwe faunapassage wordt verzocht dit te melden.