menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Update Landinrichting
2012-07-05 23:00:00

 


Op het totaal van alle plannen (Inrichtingsplan, bestemmingsplannen, watergebiedsplannen en MER) , waaronder de herinrichting van de polders Wetering West en – Oost zijn 15 zienswijzen ingediend.

Naar aanleiding van deze zienswijzen zal alleen het punt ‘antimuggenstrook’ met betrekking tot het ‘Bestemmingsplan Buitengebied – Landinrichting Wetering West en – Oost’ worden gewijzigd:
-  in de kaart zal de functie open water in de anti-muggenstrook worden verwijderd, met uitzondering van de kwelsloten aan de rand
-  bij de antimuggenstrook wordt de tekst opgenomen: ‘maximale begroeiing van 15 cm hoog’. 
 
De polders zullen door de combinatie Roelofs Beheer en De Waard Grondverzet worden ingericht.
Deze zomer zullen de definitieve tekeningen worden gemaakt en vergunningen worden aangevraagd.
Zo snel mogelijk na definitieve vaststelling van de plannen door GS van Overijssel zullen de werkzaamheden beginnen.
Tijdens de werkzaamheden zullen er regelmatig ‘inloop’-momenten worden georganiseerd door de aannemer.
Belanghebbenden en bewoners worden dan geïnformeerd over de werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat de nieuwe natuur in beide polders uiterlijk eind 2013 is gerealiseerd.

Met vragen kan contact opgenomen worden met Paulien Bisschop van Dienst Landelijk Gebied, p.bisschop@dlg.nl of 
06-52401723.  

Voor meer informatie, klik hier