menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Informatieavond 'Streekeigen Huis en erf' - veengebied
2012-04-24 23:00:00

 

 

Karakteristieke boerderijen en streekeigen beplanting vormen belangrijke bouwstenen voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Om te voorkomen dat deze bouwstenen hun streekeigenheid verliezen, is het project 'Streekeigen Huis en Erf' in het leven geroepen.
Ook in de gemeente Steenwijkerland is men gestart met het project 'Streekeigen Huis en Erf'.
Dit project stelt bewoners van erven in staat om de streekeigen kenmerken van hun erf met subsidie op te knappen. Het gaat om herstel van beplanting, bebouwing en cultuurhistorische elementen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van singels, aanleggen van boomgaarden, terugplaatsen van luiken, opknappen van kapschuren of hooibergen, etc.
In de algemene folder 'Streekeigen Huis en Erf' vindt u meer informatie over het project.
Voor de folder, klik hier

Deelgebieden
Kenmerkend voor de gemeente Steenwijkerland is, dat het bestaat uit drie deelgebieden. Deze zijn te onderscheiden door de ondergrond: zand, klei en veen. De deelgebieden zijn niet alleen landschappelijk zeer divers, ook de uitstraling van de erven verschilt sterk per deelgebied. Vandaar dat is gekozen om het project 'Streekeigen Huis en Erf  per deelgebied te organiseren. 

Veengebied
In dit landschap liggen de volgende kernen/gehuchten: Zuidveen, Giethoorn, Noordeinde, Dwarsgracht, Muggenbeet, Jonen, Belt-Schutsloot, Westeinde, IJsselham, Kalenberg, Scheerwolde, Wetering, De Klosse, Roekebosch en Wanneperveen
 
Informatieavond
In ieder gebied wordt er begonnen met een informatieavond voor alle inwoners van het deelgebied. Op die informatieavond wordt het project toegelicht en gebiedskennis verzameld. Het is de bedoeling dat tevens de werkgroep, bestaande uit inwoners van het deelgebied, wordt samengesteld. Deze werkgroep gaat op excursie door het gebied, onder begeleiding, en daarna aan de slag met het uitwerken van de streekeigen kenmerken en erftypen. 
De informatieavond voor het veengebied vindt plaats op woensdagavond 25 april 2012.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom in het Kulturhus te Giethoorn (Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn).
Medewerkers van de organiserende instanties zijn dan aanwezig om het project nader toe te lichten.
 
Excursie
Op vrijdag 11 mei 2012 staat de excursie van de werkgroep op de planning.