menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Impasse uitvoering herinrichting polders Wetering doorbroken
2012-01-12 20:38:21


Het dagelijks bestuur van het waterschap Reest en Wieden heeft besloten het Algemeen Bestuur een voorstel voor te leggen om aanzienlijke investeringen te doen in Noordwest Overijssel, die belangrijk zijn voor de veiligheid in het gebied en de productieomstandigheden voor de landbouw.
Met dit voorstel wordt de impasse in de uitvoering van de uitvoeringsmodules Wetering Oost en West en Scheerwolde doorbroken en wordt de provincie in staat gesteld de voorgenomen realisatie van driehonderd hectare nieuwe natuur uit te voeren.
Deze investering van het waterschap over de komende jaren in het watersysteem van Noordwest Overijssel bedraagt, als het Algemeen Bestuur instemt met het voorstel, bijna 9 miljoen euro.

Waterberging Wetering Oost en Wetering West
De afgelopen jaren heeft het waterschap Reest en Wieden, samen met haar gebiedspartners binnen de Landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel en ook met de bewoners, hard gewerkt aan de voorbereiding van de plannen.
In Wetering Oost en West is de aanleg voorbereid van een groot waterbergingsgebied in nieuwe natuur waar in zeer natte perioden tijdelijk bijna 2,5 miljoen m³ water kan worden geparkeerd. Het waterpeil in de meren en de kanalen blijft daardoor op een aanvaardbaar niveau en de regio wordt beschermd tegen wateroverlast.
Door de veranderingen in het klimaat is de kans op extreem natte perioden veel groter geworden en het waterschap wil graag dat iedereen met droge voeten kan wonen, werken en recreƫren in dit mooie gebied.

Landbouwverbetering
Naast de waterberging zijn plannen uitgewerkt, gericht op aanpassing van de waterbeheersing, voor 3.500 hectare landbouwgrond in vier polders rond Scheerwolde. Gezien de hoge kosten wordt dit in een aantal fasen uitgevoerd. Een goed waterbeheer is belangrijk voor de boeren in deze polders omdat daardoor de productieomstandigheden aanzienlijk verbeteren. De grond die hiervoor nodig is, wordt vrijgemaakt via de landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel.

Hans Pereboom, bestuurslid van het waterschap en als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het watersysteem in Noordwest Overijssel, is zeer verheugd over het besluit van zijn dagelijks bestuur: “ Met dit besluit pakken we heel duidelijk onze verantwoordelijkheden op. Het waterschap hecht veel belang aan veiligheid en een goede waterbeheersing. We zijn er klaar voor om samen met onze gebiedspartners aan de slag te gaan om deze goede plannen uit te voeren”.

Bron: Waterschap Reest en Wieden

Meer informatie herinrichting polders Wetering, klik hier