menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Bestemmingsplan buitengebied Steenwijkerland
2012-01-02 22:31:52


In de zomer van 2008 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenwijkerland 2007’ ter inzage gelegen.
De gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland heeft dit plan tot nu echter nog niet vastgesteld. Omdat het inmiddels ruim drie jaar geleden is dat het plan ter inzage lag, is besloten om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Ter voorbereiding daarop is eerst een beleidsnotitie geschreven. Daarin staan de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan.

Inzage
De 'Beleidsnotitie Buitengebied Steenwijkerland' ligt van 13 december 2011 t/m 16 januari 2012 voor iedereen ter inzage.
Zowel in het gemeentehuis, als op de website van de gemeente Steenwijkerland.

Inloopgelegenheid
Op donderdag 12 januari 2012 is er de mogelijkheid om vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur tijdens een inloopgelegenheid vragen te stellen en een mondelinge toelichting te krijgen.

De beleidsnotitie zal op 17 januari 2012 door de raadscommissie worden besproken.

Reageren?
Reacties op de concept-beleidsnotitie kunnen tot uiterlijk 16 januari 2012 schriftelijk worden doorgegeven.
Dat kan ook per e-mail via info@steenwijkerland.nl.

Samenvatting van 'Beleidsnotitie Buitengebied Steenwijkerland', klik hier
Meer informatie van gemeente Steenwijkerland over beleidsnotitie, klik hier
Meer informatie over bestemmingsplannen Wetering en omstreken, klik hier