menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Grote belangstelling inloopbijeenkomst baggeren
2011-12-05 23:00:00


De provincie Overijssel heeft op dinsdag 6 december 2011 een inloopbijeenkomst georganiseerd samen met de gemeente Steenwijkerland en het waterschap Reest & Wieden over de baggerwerkzaamheden aan de vaarwegen bij o.a  het Giethoornse meer, Wetering , Kalenberg en Ossenzijl. 
Vertegenwoordigers van de gemeente, het waterschap, de provincie en de aannemer waren aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en om vragen te beantwoorden.
Van deze inloopbijeenkomst werd door vele bewoners uit de streek en organisaties (zoals de organisatie van de Overijsselse merentocht) gebruik gemaakt om antwoorden te krijgen op hun specifieke vragen.

Wetering en Muggenbeet
De werkzaamheden starten bij de Weteringbrug vanaf 7 december 2011 en vervolgens wordt er via de Wetering naar het noorden gewerkt richting Kalenberg. Vlak voor kerst zal er ook begonnen worden met een tweede boot van het Giethoornse meer via Muggenbeet naar de Weteringbrug.  In de kerstvakantie zal het werk een week stil liggen. Er zal doorgewerkt worden eind februari 2012. Vanwege het paaien van verschillende bijzondere vissoorten, het broed- en toeristenseizoen liggen de werkzaamheden stil tot begin september 2012.

Vorst
Als het weer omslaat en de verwachting is dat er langdurige vorst komt zullen de werkzaamheden stil gelegd worden zodra er een officieel vaarverbod wordt ingesteld. Van te voren zullen al de noodzakelijke maatregelen door de aannemer zijn genomen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor bewoners, schaatsers en natuurlijk eigen materieel.

Hoe
De baggerwerkzaamheden zullen gebeuren met een ‘zuiger’ en de baggerspecie zal met transportleidingen naar een depot worden getransporteerd. Bij de loswal bij de Weteringbrug is o.a. een depot gemaakt waar de baggerspecie naar toe gaat vanuit de Wetering.
De Wetering en de Riete worden over de volle breedte uitgebaggerd tot een diepte van ca. 2 meter, waarbij direct achter de beschoeiing  een schuin talud wordt gemaakt aflopend naar ca 2 meter. Er wordt rekening gehouden met de bestaande botenhuizen.
Er wordt niet gebaggerd in vaarten en sloten die uitkomen in het provinciaal water. Bij een kruising met een openbaar vaarwater zal 10 meter meegenomen worden, maar de rest zal nu niet uitgebaggerd worden. Er is een mogelijkheid om eigen water (insteekhavens e.d.) van particulieren of bedrijven mee te laten nemen tijdens het baggeren. Voor dit ‘meerwerk’ zijn de kosten voor de aanvrager. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij één van de onderstaande personen.

Beschoeiing
Er wordt nog geïnventariseerd waar beschoeiing moet worden vernieuwd. Dit zal niet gelijktijdig plaats vinden met de baggerwerkzaamheden, maar later in 2012 opgestart worden.

Calamiteiten en informatie
Als er tijdens de werkzaamheden zich calamiteiten voordoen wordt dringend verzocht contact op te nemen met de heer Karst Lubbinge (directiewoordvoerder provincie Overijssel) of de heer Hendrik Vonk Noordergraaf (uitvoerder aannemer Schilder)
Karst Lubbinge: 06-53940228 of e-mail: karst.lubbinge@tauw.nl
Hendrik Vonk Noordergraaf: 06-29590570 of e-mail: hendrik@jpschilder.nl