menu

Nieuwsbrief

Info en aanmelding
Meer geld van provincie naar NW Overijssel
2011-10-25 23:00:00


De Provinciale Staten (PS) van Overijssel hebben besloten om meer geld toe te kennen aan het landelijk gebied in de provincie. Hierbij is een ongebruikelijke keuze gemaakt door naast de € 40 miljoen, die Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor hadden voorgesteld, ook nog eens € 20 miljoen extra toe te kennen speciaal voor landbouwstructuurverbetering in enkele gebieden in Overijssel.

Ongebruikelijke keuze
Tijdens de discussies rondom het onderwerp 'bestuurlijke verplichtingen landelijk gebied' bleek dat de leden van de Provinciale Staten erg onder de indruk waren van de inspraakreacties bij de commissie vergadering van 12 oktober 2011 over dit onderwerp. Gedeputeerde Maij gaf in haar commentaar op het amandement van de CDA, ChristenUnie, VVD, SGP en PVV aan dat de strekking van de wijziging op haar voorstel aan de Provinciale Staten een ongebruikelijke keuze was. Na enige discussie en nog een tweede reactie van de gedeputeerde, waarbij zij tevens aangaf dat met name de landbouwopgave van Noordwest Overijssel erg verweven is met de natuur en de wateropgaves, kwam de stemming van het amandement (voorstel tot wijziging van het voorstel van GS).

Uitslag stemming
Op de publieke tribune werd door diverse bewoners en belanghebbenden van Wetering en omstreken met spanning gekeken naar de uitslag van de stemming. Tijdens deze stemming bleek dat met 37 stemmen voor en 6 stemmen tegen de € 20 miljoen extra was aangenomen.
Het extra bedrag van € 20 miljoen komt uit de algemene dekkingsreserve en moet de projecten voor landbouwstructuurverbetering vlot trekken in Olst/Wesepe, herverkaveling Staphorst, Enter (landbouwopgave), Noordwest Overijssel - Scheerwolde (landbouwopgave); Noordwest Overijssel Blokzijl/Vollenhove (landbouwopgave), aangevuld met landbouwstructuurverbeteringsprojecten in Losser, Enschede-Zuid en Diepenheim.

Landinrichting Noordwest Overijssel
De Adviescommissie van de Landinrichting Noordwest Overijssel zal binnenkort besluiten of het 'Inrichtingsplan Scheerwolde' zal worden vastgesteld. De financiën rondom dit 'Inrichtingsplan Scheerwolde' liggen erg ingewikkeld, maar het extra geld van de provincie is zeker noodzakelijk om de totale financiën rond te krijgen.

Meer informatie op deze website over Landinrichting Noordwest Overijssel, klik hier
Voor een beeldimpressie van zowel de commissievergadering van PS op 12-10-2011 én de vergadering van PS 26-10-2011, klik hier